Nominace - Škola roku

Hodnotící kritéria
Z níže uvedeného seznamu zvýrazněte zavedené aktivity a postupy, uveďte jejich konkrétní formu. Postupy musí být doložitelné praxí.