Porota

Doc. Ing. Jarmila INDROVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze - Katedra cestovního ruchu

Člen komise

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde se i habilitovala a získala titul CSc. V letech 1991-2013 byla vedoucí Katedry cestovního ruchu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha. V tomto období – díky zapojení do mezinárodních projektů TEMPUS a CZALP absolvovala řadu krátkodobých stáží na Manchester Metropolitan University, Hotelschool The Hague a Dublin Institute of Technology. Zkušenosti s výukou na zahraničních universitách se staly základem pro nově koncipované studijní obory – vedlejší specializaci Cestovní ruch (1991), hlavní specializaci Cestovní ruch (1996) a bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální rozvoj (2003). Je autorkou řady publikací a učebních textů, byla hlavním řešitelem mnoha výzkumných projektů. Aktivně spolupracuje s podniky cestovního ruchu, profesními svazy a organizacemi. Je členkou redakční rady vědeckého časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu, spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání, je členkou Společnosti pro výživu. Na VŠE se věnuje přednáškové činnosti, je školitelkou doktorandů, vede závěrečné práce.