Porota

Ing. Jiří MILSKÝ

Předseda Výběrové komise

1983 absolvent VŠE Praha- obor ekonomika průmyslu, 1983-1990 Pozemní stavby KV, funkce: plánovač, ekonom, 1990- dosud: Hotel Imperial Karlovy Vary: funkce od ekonom po generálního ředitele ( GR 1994-2009), předseda představenstva ( 1994 - dosud).....V profesních organizacích: člen představenstva SLL ČR, NFHR ČR, AHR ČR od jejího založení, člen Rady asociace