Porota

Ing. Radek CHALOUPKA

Člen komise

Od roku 2000 působil na různých provozních pozicích v oblasti hotelnictví a gastronomie. V letech 2003 - 2014 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se v odborných a vedoucích pozicích věnoval otázkám Koncepce státní politiky cestovního ruchu, kvalitě služeb, evropským fondům a financování cestovního ruchu. Zde byl také několik let členem klasifikační komise OJK ČR. V roce 2015 vedl „Kancelář památky světového dědictví“, na Magistrátě hl. m. Prahy. Od roku 2016 působí v pozici konsultanta ve společnosti KPMG ČR, kde se věnuje projektům v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Na mezinárodní úrovni mnoho let působil jako delegát ve Výboru pro cestovní ruch OECD a jako expert Evropské unie v programu TAIEX. Od roku 2014 je také členem pracovní skupiny pro cestovní ruch Hospodářské komory ČR. Příležitostně působí v akademickém sektoru a spolupracuje s několika vysokými školami, které se zaměřují zejména na výuku cestovního ruchu.