Porota

Jaroslav VACULKA

Člen komise

Hotely jsou pro něj koníčkem… Má velké zkušenosti v oblasti hotelových provozů, koncepcí malých i velkých ubytovacích zařízení. Ovládá principy fungování moderních efektivních provozů.

Profesní dráhu odstartoval jako pracovník rezervačního oddělení, několik let působil na recepci, zastával pozici Manager on Duty, otvíral a řídil klubovou část hotelu, podílel se na pre-openingu a openingu hotelů, řídil strategii a rozvoj největšího českého hotelového řetězce. V posledních více jak 12 letech se věnuje oblasti hotelového developmentu, tvorbě a realizaci nových koncepcí a produktů, zefektivnění provozů. Má zkušenosti z hotelových řetězců nadnárodních i národních stejně jako z nezávislých hotelů, má velmi dobré povědomí o regionech, problematice hotelových procesů, procedur a systémů, jak řetězcových, tak i nezávislých. V praxi zúročuje své mnohaleté zkušenosti z hotelového provozu a kombinuje je se svými zkušenostmi z pozice hotelového hosta. Tento přístup promítá do své každodenní práce při nastavování a optimalizacích provozů. Pracuje jako Hotel Development Manager.

Absolvoval mezinárodní institut cestovního ruchu a má vysokoškolské vzdělání v této oblasti. Byl více jak 10let prezidentem české sekce profesního sdružení AICR (sdružení vedoucích ubytovacích úseků a recepcí významných hotelů), je členem AHR ČR a zároveň členem její Rady, dlouhodobě se v rámci oboru aktivně podílí na vzdělávacích aktivitách, zapojuje se do klasifikace ubytovacích zařízení. Má v oblibě praktické přístupy, rád propojuje teorii s praxí, nesnáší „suchou teorii“…J