Porota

PhDr. Jana PODOLÁKOVÁ

Člen komise

Svoje profesní působení spojila od samého začátku s hotelovým školstvím. V roce 1988 začala pracovat jako učitelka češtiny a němčiny na Hotelové škole ve Velkém Meziříčí, od roku 1995 působí v Poděbradech, kde se kromě jazykové výuky zabývala odbornými stážemi žáků v zahraničí a spoluprací s evropskými hotelovými školami sdruženými v Evropské asociaci hotelových škol AEHT. Koncem devadesátých let zpracovávala první projekty z evropských fondů, díky kterým žáci školy realizovali mobility do hotelů a hotelových škol v nejrůznějších evropských zemích. V roce 2005, po odchodu pana Ing. Smetany do důchodu, začala pracovat jako ředitelka poděbradské školy. Ve své práci se vždy snažila navázat na svého předchůdce, který svým rozvážným nadhledem a smyslem pro koncepční rozvoj odborného školství daleko předčil všechny tehdejší i dnešní nadřízené orgány. Prioritou pro ni a pro celou školu zůstává stále profesní a osobnostní rozvoj budoucích manažerů v onom nesmírně zajímavém a různorodém oboru služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. V roce 2018 oslaví poděbradská hotelová škola padesáté narozeniny jako mimořádně úspěšná střední odb