Porota

Věra Rejhonová

Člen komise

Věra Rejhonová

Pracuje od roku 1998 ve Středisku praktického vyučování Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o. (bývalé Středisko praktického vyučování Hotelu Inter.Continental s.r.o.) Dříve zde působila jako asistentka ředitele, od roku 2005 jako ředitelka. V současné době je členkou představenstva AKC ČR, kde má na starost vzdělávání. V rámci aktivní spolupráce s AKC ČR pomáhá organizovat řadu akcí, připravuje žáky na juniorské soutěže oborů kuchař, cukrář – Kuchař roku, Cukrář roku, Gastro Junior, Perla České kuchyně – nejlepší knedlík, Český kapr či Lázeňský pohárek.

Úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou. Zároveň prohlubuje spolupráci mezi AKC ČR a školami. Pokračuje ve výchově a vzdělávání mladé generace a jejím větším zapojení do dění v AKC ČR. Snaží se motivovat mladou generaci k profesní hrdosti a setrvání v oboru.