Porota

Vlastislav ŠOS

Předseda Výběrové komise

Po ukončení studií na HŠ v Praze v roce 1975 po krátkých, resp. brigádnických pracovních poměrech nastoupil do prvního zaměstnání u Československých aerolinií jako pozemní asistent a po absolvování odborného kurzu, asi po půl roce jako palubní průvodčí. Byla to zajímavá a profesně velmi náročná práce s důrazem na přesnost a dokonalost. Ze zdravotních důvodů cca po 5 letech musel tuto atraktivní profesi opustit a po velmi krátkém působení v restauraci v Obecním domě nastoupil v roce 1982 do podniku Intehotel Praha - do Hotelu Olympik. Po nástupní půlroční praxi, tzv. "profesním kolečku" jsem byl zařazen na provozní úsek jako provozní pracovník se zaměřením na gastronomický úsek. Postupně zastával různé vedoucí funkce odbytových středisek. Od roku 1898 byl jmenován jako vedoucí Hotelu Olympik Grani - Tristar.... V roce 1995 byl zařazen do vzdělávacího programu firmy "Bussiness & Consulting" se zaměřením na marketing hotelového provozu. Po absolvování tohoto programu a krátké zahraniční stáže uvedený vzdělávací program úspěšně zakončil certifikační zkouškou. Po ukončení privatizace a změny organizační struktury společnosti Interhotel Olympik a.s., byl v roce 2002 jmenován jako generální ředitel Olympik Holding a.s., který provozoval Hotel Olympik, Artemis a Tristar.... Po dalších organizačních a strukturálních změnách se stal v roce 2014 statutárním ředitelem Interhotelu Olympik a.s. V současné době Interhotel Olympik a.s. provozuje hotely Olympik****, Artemis****, Congress**** a Tristar***, s celkovou kapacitou 645 pokojů. Společnost Interhotel Olympik je po sloučení HOREKY a NFHR členem nástupnické organizace Asociace hotelů a restaurací České republiky, v níž již tři volební období zastává funkci viceprezidenta pro krajské sekce.