Porota

Yvonna Gaillyová

Člen komise

Vystudovala odbornou fyziku. V roce 1991 začala profesionálně spolupracovat s ČSOP (Český svaz ochránců přírody) Veronica, a to založením první ekologické poradny v Československu. Na rozvoji environmentálního poradenství se podílí dodnes. Od roku 1997 je ředitelkou profesionálního pracoviště ZO ČSOP Veronica – Ekologického institutu Veronica. V poradenství se postupně zabývala řadou témat souvisejících s udržitelnou spotřebu, a to jak v domácnosti, tak ve veřejné správě. Je jednou z osob stojících u založení Centra modelových ekologických projektů pro venkov (Centrum Veronica) v Hostětíně, zejména té části, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie a úsporami a která slouží ochraně klimatu. Centrum v Hostětíně, o jehož výstavbu pečovala, je první českou veřejnou budovou postavenou v pasivním standardu. V současné době věnuje velkou pozornost přenášení zkušeností z Hostětína jak do dalších míst v České republice, ale i za hranice. Již 7 let koordinuje českou účast na celosvětovém happeningu na podporu ochrany klimatu, Hodinu Země. Externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty Sociálních studií MU předmět „environmentální aspekty využívání energie“ . Pozornosti věnuje i síťování nevládních organizací – kromě STEP a ČSOP (je členkou předsednictva ÚVR) se podílí i na práci České Klimatické koalice a Zeleného kruhu, tak i rozvoji samotného neziskového sektoru. V roce 2006 získala Cenu Josefa Vavrouška a v roce 2010 představovala energetické projekty princi Charlesovi při jeho návštěvě v Hostětíně. V roce 2012 získala pro ekopenzion Centrum Veronica Hostětín cenu Green manager.