Představení kandidátů

1.ČESKÁ BARMANSKÁ AKADEMIE

Ředitel

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: 1.ČESKÁ BARMANSKÁ AKADEMIE,MILOŠ TRETTER je soukromá odborná akademie v ČR zaměřená na gastronomický obor BARMAN,která byla založena v roce 1992 a doposud má více než 40.000 absolventů především z řad studentů odborných škol v celé ČR a SK,dále i řad zaměstnanců předních mezinárodních hotelových řetězců v ČR a SK,ale i dalších prozovatelů gastronomických podniků a zařízení.Jako majitel ŽL s uplatněním a provozováním soukromé akademie pro další vzdělávání a jako dlouholetý majitel mezinárodní licence International Education Society Ltd.,London vyučujeme dle vlastních originálních odborných skript schválených MŠMT ČR a IES London nabízíme teoretickou a praktickou výuku oboru barman ve formátu několika na sebe navazujících barmanských kurzů v celé ČR a SK.Na základě závěrečných teoretických a praktický zkoušek každý absolvent každého kurzu má možnost získat certifikat v AJ s mezinárodní platností,který je od počátku provozování respektován a uznáván celosvětově,což je potvrzeno samotnými absolventy,kteří působí krátkodobě či dlouhodobě mimo ČR.Všechny námi pořádané barmanské kurzy nabízíme na našich webových stránkách www.barmanakademie.cz nebo na FB,kde uvádíme místa konání v ČR,termíny,obsah každého kurzu,přihlášku pro evidenci a komunikaci pomocí robotizace,stejne i cenu a číslo našeho účtu.Nabídku využívají mezinárodní řetězce předních hotelů nejen v Praze,státní HŠ,SOU,ISŠ,OA,SŠ CR,atd.,soukromé HŠ,SOU,OA,SŠ CR,atd.,školy COOP ČR,členové CBA a jednotlivci i ze zahraničí.Naše 1.ČBA nabízí po sobě jdoucí barmanské kurzy zájemcům starším 18 let.1/ EURO ZÁKLADNÍ kurz v Praze 1,Tretter's bar,předností je práce účastníka přímo za barovým pultem v dopoledních hodinách pod dohledem lektora kurzu.2/Vyšší BOSTON kurz se skládá z větší části praxe na stejném místě konání s jinou technikou přípravy dalších drinků.3/Elektronický základní kurz je rozdělen -teorie elektronicky,praktická část stejně jako Euro kurz na stejném místě,slouží jako doplněk zaměstnancům s delší praxí v gastronomii.4/ ZÁKLADNÍ kurz je dle Obchodní smlouvy s uvedenými zájemci ze strany odborných a jiných škol,hotelů,atd. v místě objednavatele /salonek,učebna,bar/ s použitím našich barmanských pomůcek, barového skla,potrebného výběru zboží pro přípravu míchaných drinků,atd.,5/ Základní kurz v AJ je EURO kurz v Praze,Tretter's bar v Anglickém jazyku především pro cizince.6/ INDIVIDUELNÍ kurz je stejný jako EURO kurz pouze pro jednu či dvě osoby v jednom termínu.7/ SIGNATURE TRETTER'S kurz je speciální vyšší kurz po absolventy předešlých kurzů s použitím všech trendy pracovních technik a zbožíznalectví používaných v našem cocktail baru v Praze.8/ SEKT/SOFT kurz je specializován na použití nealko surovin,sektu a šampaňského vína a netradičních výrobních postupů přípravy drinků.Během těchto uvedených kurzů probíráme detailně výrobu,použití,vlastnosti, kvalitu jednotlivých surovin,receptury,pracujeme se světovými značkami surovin,čerstvým ovocem,luxusním barovým sklem a vybranými barmanskými pomůckami přímo za barovým pultem.Počet učastníku je limitován. XXX Naší absolventi kurzů jsou vyhledáváni a podosažení dostatečné praxe v pozici barman bývají v posledních letech vybírání do pozice manager baru,manager hotelového baru nebo jako ambassador světové značky destilátu,lektor,trening manager,atd.,XXX Značná část absolventů v poslední době vyhledávají svoje pracovní stáže či zaměstnání v EU,USA,Canada,Island,Norsko,

Německo,Řecko,Rakousko,Itálie,Španělsko,GB,Asie,Australie,atd. i z důvodu dobrého použití cizího jazyku s hostem na baru.XXX Někteří absolventi po létech praxe a studia VŠ učí další studenty na odborných školách se zaměřením na gastronomii.Absolventi,kteří jsou členy také ČESKÉ ASOCIACE BARMANŮ působí již mnoho let jako komisaři při odborných soutěžích juniorů a profesionálů. XXX V posledním desetiletí několik absolventů získalo přední místa v barmanských soutěžích pořádané IBA,mezinárodní asociací barmanů ,na příklad pan Martin VOGELTANZ,na MS WCC 2018 2.místo Classic a 3.místo Flair ,který reprezentuje ČR po celém světě.XXX S absolventy komunikujeme průběžně přes FB a webové stránky,kde také nabízíme samovzdělávání ve zbožíznalectví ,ale i odbornými našimi články se zaměřením na barmanství z celého světa.XXX Před několika lety 1.ČESKÁ BARMANSKÁ AKADEMIE vydala vlastním nákladem a autorstvím jako první na světě tištěnou PUBLIKACI 1001 receptur cocktailů,která se stala oblíbenou i v zahraničí díky svému formátu,formě podání,obsahem,druhé vydání bylo vyžádáno.Stejně tato odborná kniha byla upravena a prodávána jako E- kniha 1001 receptur cocktailů se stejným obsahem na PC na každý barový pult a před krátkým časem si zájemci z celého světa mohou koupit i APLIKACI do mobilních telefonů.XXX Předností letitého snažení je osobní přístup ke každému jedinci a forma ,obsah jednotlivých kurzu s ohledem na rozsáhlou praxi a přívětivou cenovou relaci pro zájemce o kurzy.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Další info k tady jednotlivým bodům mohu prezentovat na případné osobní konzultaci.Děkuji předem.