Představení kandidátů

Albrechtova střední škola

Český Těšín

Zdůvodnění návrhu: Ambiciózní střední škola vychovávající mladé profesionály pro hotelový průmysl a gastronomii. Založena v roce 1872 Albrechtem, knížetem těšínským a arcivévodou habsburským. Letos škola oslaví jubileum 145 let od založení a také jubileum 200 let od narození jejího zakladatele. Škola prošla řadou proměn – od živnostenské pokračovací školy přes učňovskou až po dnešní moderní hotelovou odbornou střední školu s žáky v oborech maturitních a učebních v denní, dálkové i zkrácené formě vzdělávání – obory hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, pekař a podnikání. Rozsah aktivit školy je famózní a je nutné respektovat zanícenost vedení školy v činnostech, kterými obohacuje vzdělávací proces ve 21. století. Škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Dobrá úroveň školy je dílem pedagogů, kteří svou profesionalitu získávali většinou postupně od výučního listu až po vysokoškolské  studium magisterské, dále bohatou provozní praxí včetně zahraniční, celoživotním vzděláváním, účastí v odborných soutěžích, apod. Předseda předmětové komise gastronomie a hotelnictví je finalistou  soutěže o nejprestižnější  učitelský titul „Zlatý Ámos“ z roku 2013. Pedagogové – odborní učitelé gastronomie a hotelnictví  vyučují externě praktickým cvičením studenty Slezské univerzity Opava, fakulta Karviná. Jsou  kolegové, kteří pracují pro Národní ústav pro vzdělávání, podílejí se na tvorbě gastronomických Rámcových vzdělávacích programech. Skoro všichni se zapojují do vzdělávacích projektů EU, podíleli se na realizaci projektu UNIV 2, zúčastnili se studijních pobytů ve Francií a ve Finsku. Absolvovali roční vzdělávací projekt AHR nebo např. workshopy CBA a další. Škola se chlubí výborným technickým vybavením od odborných učeben stolničení, přes školní cvičný bar, cvičnou kavárnu, cukrářsko-pekařskou dílnu až po moderní gastrocentrum (z roku 2013). Od roku 2010 provozuje školní Kavárnu a čítárnu AVION v lukrativním místě na hraničním mostě mezi CZ-PL a s lukrativním provozem na vysoké gastronomické a i kulturní úrovni. Škola je propagátorem malé „top“ gastronomie i přes hranice státu. Uskutečňuje příhraniční spolupráci na trojmezí CZ-PL-SK. Spolupracuje s výrobci a dodavateli gastronomického zařízení. Ve škole se pořádají předváděcí akce. Pro odborný výcvik a odborné praxe jsou sjednáváni nejlepší vybraní partneři  z okolí i z daleka, např. hotel Vitality Vendryně, Werk aréna Třinec, Zámeček Petrovice u Karviné, Hotel Prosper Čeladná, Lázně Luhačovice, Pupp Karlovy Vary, apod. Generálním partnerem školy se stal  na základě rámcové smlouvy o spolupráci Clarion Congress Hotel Ostrava. Zahraniční praxe se uskutečňují už tradičně v Řecku, Německu, Španělsku, Itálii, Anglii. Škola je členem  asociací: AHR ČR – Asociace hotelů a restaurací ČR,  CBA – Česká barmanská asociace a Šejkr klub, AKC – Asociace kuchařů a cukrářů, AČ ČR – Asociace číšníků ČR, Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR, Asociace sommelériů ČR. Výuka probíhá podle ŠVP, které podléhají pravidelné revizi a aktualizaci, např. posledně o tzv. kulinářské umění. Škola poskytuje široký výukový nadstandard, např. v oblasti barmanství, sommelierství, přípravy kávy, čaje, grilování, biovaření, apod. jsou pro žáky organizovány kurzy.  Každoročně probíhají školní odborné soutěže u všech oborů. Všichni žáci jsou zapojováni. Zvláštní pozornost je věnována akcím pro rodiče a žáky. Uskutečňuje se společné soutěžní vaření žáků s rodiči v oboru kuchař-číšník tzv. Albrecht´s chef, u hotelnictví novoroční party, jarní grilování, třídní schůzky pro rodiče s obědem. Škola má svůj značkový cukrářský dezert „Avionka“ a značkový míchaný nápoj „Albrechtova lady“.  Je pořadatelkou mezinárodní barmanské juniorské soutěže (letos už 21. ročník).  Je průkopníkem sommelierství na Severní Moravě a ve Slezsku. Už dvanáctým rokem bude organizovat ojedinělou soutěž „Těšínská karafa“ a festival vína. Umí si poradit i s organizací např. Celostátní konverzační soutěže HŠ v cizích jazycích, která se konala  už po třetí v Českém Těšíně. Ale hlavně má škola studenty laureáty, kteří vyhrávají na odborných regionálních i celostátních soutěžích nebo i v zahraničí a také úspěšné absolventy. Letos např. škola získala  1. místo v soutěži středních škol na 1. ročníku festivalu „O stravování“ v Ostravě, 1. místo na soutěži kuchařů v Polsku s účastí zástupců dalších evropských států, opakovaná účast včetně vítězství ve finále „Svačinka roku“ Rio Mare v Praze, 1. místo v soutěži školních jídelen, 2. místo v soutěži cukrářů MSK a firmy Marlenka. 3. místo oboru pekař v soutěži „Bratislavský rohlík“, 3. místo v cukrářské soutěži „Podbeskydský ještěr“, finále cukrářské soutěže Callebaut Cup 2016 Praha – práce s čokoládou, finále soutěže baristů Baileys Mistr kávy for gastro and Hotel cup 2016 Praha, finále soutěže sommeliérské v Brně, ve Znojmě, Gastro Junior Brno 2017, Bidvest Cup, Oxalis – Czech teatender Cup , Gastro Kroměříž, atd. V každém gastronomickém či ubytovacím zařízení v regionu je absolvent českotěšínské hotelové školy, najdeme je ve špičkových zařízeních ČR i v zahraničí. Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách – SU Opava OPF Karviná, VŠH v Praze, Mendelova univerzita Brno, apod. Absolventi školy pracují v Regiojetu, na mezinárodních leteckých linkách, ve vedení  Asociacie sommeliérů, v hodnotících odborných soutěžních komisích nebo jsou podnikateli- majiteli restauračních a hotelových zařízení u nás i třeba ve Francii. Žádná akce či událost ve městě a okolí se neobejde bez účasti cateringu školy, např. na městském plese, na předpremiéře filmu „Muzzikanti“.  Škola je pořadatelem každoročního zářijového Biojarmarku – akce pro širokou veřejnost na českotěšínském náměstí,  je spolupořadatelem  každé tři roky třídenního Těšínského krmáše, podílí se na mezinárodních CZ-PL oslavách Svátku tří bratří, zajišťuje ve své školní  kavárně Avion catering při častých V.I.P. návštěvách např.  prezidentů CZ/PL, premiérů, členů vlády, zahraničních i tuzemských umělců, při mezinárodních festivalech filmových, divadelních, apod. Škola organizuje zdravé snídaně s Kauflandem, sbírky potravin pro potřebné, ekologické rauty v rámci aktivit Ekologická škola, významná je spolupráce s Centrem sociálních služeb v Českém Těšíně, kde probíhají společné akce, např. pečení se seniory, apod. Škola se svými aktivitami často objevuje v regionálních médiích (tisk a TV).

Navrhuje: Radim Beneš