Představení kandidátů

Clarion Congress Hotel Ostrava

Radim BENEŠ

Popište jak se konkrétně projevuje společenská odpovědnost ve firemní strategii a kultuře Vašeho zařízení:

Naši zaměstnanci dodržují etický kodex, ve kterém je společenská odpovědnost jedním z pilířů: při jednání s klientem, ve fungování hotelu i v osobním životě. Etickým kodexem je definováno např. jak postupovat v obchodním jednání s klienty tak, aby měli všichni rovné příležitosti a žádný nebyl znevýhodňován nebo např. nemožnost přijímaní darů obchodními manažery, kterými by si mohli jedni klienti zajistit lepší vyjednávací pozici oproti konkurenci. Totéž platí i pro oblast dodavatelskou a nákup zboží a služeb. Podporujeme handicapované osoby formou bezbariérového přístupu do hotelu, 2 bezbariérovými pokoji nebo zvukovou smyčkou pro nedoslýchavé v kongresových sálech. Při rezervacích pokojů nabízíme možnost využití nových technologií: personální přístup do rezervačního systému hotelu nebo rezervaci prostřednictvím mobilní aplikace pro chytré telefony. V hotelu je instalováno Wi-Fi zdarma a prostřednictvím LCD monitorů informujeme o speciálních nabídkách společnosti a hotelu. Hosté hodnotí naše služby prostřednictvím formulářů, které jsou jim posílány po skončení pobytu na jejich e-mail. Chyby, které jsme udělali při servise, potom analyzujeme a upozorňujeme na ně na poradách, a odstraňujeme je rozborem, ukázkami a korekcí manuálů. Tento systém nám pomáhá zlepšovat vztah ke klientům v oblasti kvality poskytovaných služeb. Všichni zaměstnanci se zúčastnili mítinku k CSR na hotelu, přednášku vedl marketingový manažér hotelu.

Popište, jak se Vaši zaměstnanci zapojují do společensky odpovědných aktivit:

Všechny CSR aktivity hotelu fungují na dobrovolné bázi. Zapojení zaměstnanci se na aktivitách podílí nad rámec svých pracovních povinností. Např. během "Večeře pro lidi bez domova" se zaměstnanci starali o výdej večeří pro 160 potřebných, včetně instalace výdejních pultů a transportu potřebného servisu. Jiní se zase účastnili na jaře dobrovolné brigády a čistili okolí hotelu. Aktivity pro děti Mikuláš a Den dětí se náš personál promění v animátory dětských aktivit. Naši zaměstnanci zajišťují i ekologický šetrný provoz hotelu, a jsou na toto téma pravidelně školeni. Většina zaměstnanců dojíždí do práce MHD, případně na kole. Zaměstnanci sbírají na pomoc potřebným hračky, šatstvo i finanční prostředky.

Co je poskytováno Vaší společností zaměstnancům?

Pravidelně vyhodnocujeme ocenění zaměstnanec měsíce a zaměstnanec roku. Vítězové jsou zveřejňování na tabuli cti a personál soutěží o volné vstupenky a vouchery. Loňská celoroční vítězka např. vyhrála pobyt v karlovarském Grandhotelu Pupp, další ocenění si užijí vyhlídkový let vrtulníkem nad Ostravou. V rámci firmy používáme program Smile bonus – hosté mohou pracovníky „ocenit“ Smile bonus kartou, případně hodnocením na internetových portálech. Počet hodnocení je pak přepočítán a připsán zaměstnanci k měsíční výplatě. Zaměstnanci mají možnost získat complimentary pobyty v hotelech po celé Evropě (Praha, Varšava, Bratislava, Budapešť, Moskva). Zaměstnanci získávají za zvýhodněné ceny karty Multi Sport. Zdarma pak poukázky Ticket Multi k jejich další motivaci. Free vstupy do hotelového wellness centra např. jako dárky k narozeninám. Ženy dostávají květiny k MDŽ. Zaměstnanci jsou dále motivováni vstupenkami na společenské, kulturní a sportovní akce (Dolní oblast Vítkovic, koncert Rádia Čas, vstupy do zařízení SAREZA, divadlo, …) a zároveň mají možnost odběru zboží, služeb a personální stravy za zvýhodněné ceny. U všech zaměstnanců je vedena evidence navštívených školení, IT i jazykových kurzů. Zaměstnanci se zúčastnili mnoha seminářů a kurzů z oblasti gastronomie, např. Profesionální obsluha hostů; Moderní česká kuchyně; Recepce, rauty, bankety; Řízení úseku F&B; Komunikační dovednosti a efektivní komunikace pro oblast cest. Ruchu; Rezervace, Barista či kurz přípravy sushi. Každý pracovník se účastní min. 1 kurzu ročně. Studentům, kteří prokáží zájem o obor, snahu se profesně rozvíjet a splní kvalifikační předpoklady je nabídnuto stálé zaměstnání. Studentům i zaměstnancům je k dispozici hotelová knihovna s odbornými knihami a časopisy. Zároveň pečujeme o odborný růst zaměstnanců formou výměnných stáží v jiných hotelech a restauracích. Plány kariérního růstu jsou v kompetenci manažerů, v kooperaci s HR oddělení a vedením hotelu. Další odborný růst např. kuchařského týmu je zajištěn formou e-learningového vzdělávání projektem „Kulinářské umění“. Pravidelně trénujeme zaměstnance i na pracovišti – zveme kvalitní profesionály z oboru, přímo do našeho hotelu, případně jsou kolegové školeni v hotelech v společnosti CPI hotels. Uplatňujeme zodpovědný přístup v řízení organizace. Naši nejzkušenější zaměstnanci získávají své pracovní zkušenosti, na nejrůznějších pracovních postech. Po profesní stránce rostou a vyvíjejí se zároveň s naší společností. To nám umožňuje obsazovat vedoucí pozice v maximální možné míře z vlastních zdrojů, čímž získáváme nejen loajální zaměstnance, ale nabízíme našim zaměstnancům kariérní růst.

Jaké Vaše aktivity mají vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?

Vychováváme si nový personál - spolupracujeme s významnými hotelovými školami z regionu. (Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, Albrechtova střední škola Český Těšín, Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, AHOL střední škola gastronomie, lázeňství a turismu Ostrava, Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice). Organizujeme soutěž o nejlepšího studenta „Zlatý Alfréd“ a „Den otevřených dveří“ pro studenty středních škol. Zajišťujeme výměnné pobyty pro studenty z francouzského Lyceé des Metiers de l Hotellerie De Bazeilles v rámci programu Erasmus+. Naším cílem je naučit studenty moderním gastronomickým trendům. Pravidelně se zapojujeme do aktivit AHR ČR v gastronomii. Stáli jsme u zrodu pilotního ročníku kulinářského festivalu „Ostravování“. Jsme zapojeni do programu Czech specials, zaměřeného na podporu regionální kuchyně v moderním pojetí. Snažíme se přilákat do regionu a prezentovat široké veřejnosti kvalitní moravská a česká vína – spolupořádáme sommeliérské akce: v listopadu Královský košt, v dubnu pak „Den v Růžovém“. Jsme si vědomi pozitivního společenského dopadu sportovních aktivit na zdraví občanů v našem kraji, a proto podporujeme myšlenku Ostrava – město sportu. Podílíme se na největších hokejových, tenisových, atletických i krasobruslařských akcí v našem regionu. Veřejnosti z celého regionu nabízíme služby našeho nově zrekonstruovaného wellness centra s 4 druhy saun, včetně exteriérového hornického saunového srubu, relaxačního bazénu a vířivky. Občanům regionu nabízíme i masáže a fitness centrum. Kulturní život v regionu je nedílnou součástí fungování hotelu. Během plesové sezony se v našem kongresovém centru konají i 2 plesy týdně. Pravidelně naše služby využívají organizátoři školení a konferencí ze všech oblastí podnikatelské sféry. V prosinci jsme zorganizovali koncert Moravského komorního sboru: Česká mše vánoční J. J. Ryby. Během roku spolupracujeme na několika aktivitách s Armádou spásy a Charitou Ostrava (Mikuláš, Darování šatstva a materiálu potřebným). Uspořádali jsme Mezinárodní den dětí pro předškoláky z okolních mateřských škol.

Čím přispíváte k ochraně životního prostředí?

Jsme držiteli certifikátu I. stupně Českého systému kvality služeb. Zaměstnanci jsou pravidelně informování o možnostech šetrného provozu hotelu. Především je to separace odpadu, elektroodpadu a jiných zvlášť nebezpečných odpadů např. použitý olej z kuchyně.Třídění odpadu je umožněno i hostům našeho hotelu, rozmístění košů pro separaci ve veřejných prostorách. V hotelu máme umístěny lisy na PET lahve. V době letního provozu přijímá hotel šetrná opatření k životnímu prostředí a uzavíráme kongresové centrum. Měsíčně vyhodnocujeme energetickou náročnost provozu. Hotelové osvětlení funguje na fotobuňky a je průběžně vyměňováno za LED zářivky. V roce 2015 jsme zajistili do kanceláří tašky na separovaný sběr v kancelářích (z OZO Ostrava). Okna hotelu jsou tepelně izolována. Pravidelně provádíme kontrolu těsnosti. Splachovací zařízení umožňuje volbu objemu vody pro spláchnutí. Šetříme energii při praní použitého prádla – jsme zapojeni do programu „We care“, který umožňuje hostům pomoci snížit ekologickou zátěž z nadbytečného praní. Firemní automobil je poháněn pomocí CNG. Kde je to v provozu hotelu možné využívání druhotné (recyklovaných) suroviny – opětovné využití obalových materiálů. Ve společných prostorách využíváme recyklovaný toaletní papír. Toalety v kongresovém centru jsou vybaveny úspornými vysoušeči rukou. Pravidelně se účastníme celosvětového happeningu „Hodina Země“. Podporujme naše zaměstnance při dopravě do práce na kole – máme instalovány stojany na kola a pravidelně vyhlašujeme soutěž pro zaměstnance - cyklisty. Naši hosté mají možnost zapůjčení hotelových bicyklů. Náš personál je připraven hostům ochotně poradit možnosti využití hromadné dopravy. Zároveň jako jedni z prvních v Moravskoslezském kraji máme instalovánu nabíječku pro Tesla elektromobil. Tesla univerzální nabíječku pro elektromobily všech značek provozujeme již několik let. Hosté mají na pokojích k dispozici dřevěné tužky na místo plastových propisovaček.

Jaká konkrétní opatření, aktivity, programy apod. jste uskutečnili v posledních 12 měsících? Jaký měl daný projekt, aktivita vliv na skupinu či prostředí , kterému byl určen?

#DoPraceNaKole – vyhlásili jsme v květnu zaměstnaneckou cyklistickou soutěž pro podporu ekologických způsobů dojíždění do práce. Povzbudili jsme zdravou rivalitu mezi kolegy a zviditelnili kolegy cyklisty. Všichni zúčastnění byli obdarováni poukazem na sportovní vybavení. Pravidelně pořádáme Mikulášskou nadílku pro děti a matky z azylových domů. Hlavním benefitem pro všechny zúčastněné je dětský úsměv. Den dětí pro mateřské školy – cílem je navázat spolupráci s organizacemi z blízkého okolí hotelu. Formou hry jsme dětem představili povolání hotelových zaměstnanců. Spolupořádáme prosincovou akci „Večeře pro lidi bez domova“, kde jsme v kooperaci s Trojhalím, Armádou spásy a Charitou Ostrava poskytli stravu a ošacení ze sbírky mezi zaměstnanci hotelu více než 160 lidem bez domova. Cílem je navodit vánoční atmosféru lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí. Vánoční bazar – charitativní bazar mezi zaměstnanci hotelu z výtěžku byly nakoupeny školní a sportovní potřeby pro děti z azylových domů Armády spásy. Setkání s obchodními partnery – vánoční koncert J. J. Ryby, neformální setkání a poděkování všem obchodním partnerům za spolupráci. Představení aktivit dobročinného secondhandu Moment, s nímž plánujeme spolupráci na akci „Kola pro Afriku“. Projekt „O kapku lepší check-out“ – finanční sbírka probíhající na recepci hotelu zaměřená na pomoc dětem s leukémií. Studentská soutěž „Zlatý Alfréd“ – V období od září do června probíhá motivační soutěž o nejlepšího studenta, který je v hotelu na praktickém vyučování. Učíme studenty, že poctivá práce a profesní zdatnost, je základem úspěchu. Den otevřených dveří – pro studenty ZŠ a SŠ jsme připravili prohlídky hotelových prostor, pro seznámení s hotelnictvím a naším oborem jako takovým. Cílem je přilákat více studentů do oboru.

Promítá se odpovědnost podnikání Vaší společnosti do odběratelsko-dodavatelských vztahů?

Ano. Razíme heslo, že dobré obchodní vztahy jsou podmínkou pro kvalitní fungování hotelu i společnosti. Při každé CSR aktivitě nabízíme obchodním partnerům možnost zapojení se. V hotelovém provozu podporujeme lokální dodavatele surovin masa, pekařských výrobků, místní cukrářské firmy, vše s maximální využitím sezónních potravin. Jsme součástí programu „Czech specials“ pro podporu moderní, lokálně zaměřené a zároveň tradiční české kuchyně. V rámci optimalizace dodavatelů a logistiky využíváme systém e-centre. Preferujeme certifikované dodavatele HACCP, abychom mohli účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Součástí našeho etického kodexu jsou i ustanovení o odmítání korupce jako společensky nežádoucího jevu. V prostorech hotelu jsou umístěny cedulky s žádostí o upozornění na korupční chování. Naši obchodní partneři jsou pravidelně zváni na vánoční akci do hotelu, kterou pro ně jako výraz ocenění spolupráce pořádáme a na firemní akci do Prahy.

Šíříte myšlenku společenské odpovědnost mezi hosty Vašeho zařízení?

Ano. Veřejné prostory jsou vybaveny koši na separovaný odpad, toalety jsou vybaveny úsporným splachovacím zařízení. Hosté jsou pomocí LCD obrazovek informování o probíhajících projektech - šetrné praní prádla. We care, sbírka: Projekt O kapku lepší check-out (hosté mají možnost přispět na pomoc dětem s leukémií přímo na recepci).

Plánujete uskutečnit v příštích 12 měsících nějakou aktivitu podporující myšlenku CSR?

Plánujeme pokračovat ve všech aktivitách uvedených v bodu 6. a doplnit naše aktivity o: Zapojení do Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví, dále o aktivitu Evropský týden trvale udržitelného rozvoje - přenesení CSR myšlenek do denního života zaměstnanců. Nově připravujeme na zimní období instalaci krmítek pro ptáky v okolí hotelu. Rádi bychom se zapojili do sbírky k Mezinárodnímu dni boje proti AIDS - "červená stužka" a pánové zaměstnanci od listopadu do akce Movember a tak podpořit i finančně Nadační fond Muži proti rakovině.

Jak dlouhodobě udržitelné jsou Vaše současné či plánované projekty?

Všechny CSR aktivity hotelu plánujeme s dobou udržitelnosti ve výhledu 3 až 5 let v kontextu s firemní politikou CSR.

Navrhuje: Lukáš Kurota