Představení kandidátů

Courtyard by Marriott Prague City

Popište jak se konkrétně projevuje společenská odpovědnost ve firemní strategii a kultuře Vašeho zařízení:

Jednou ze základních hodnot naší společnosti jako takové, tedy Marriott International, je sloužit světu. Následně záleží na každém z našich hotelů, jak tuto hodnotu promítne do fungování činnosti hotelu. U nás k tomu slouží celkový program Take Care. Tento program protíná aktivity všech oblastí společenské odpovědnosti. V ekonomické oblasti, kdy fungujeme na principu transparentnosti všech transakcí, odmítáme korupční jednání, každý z našich zaměstnanců je ihned proškolen ohledně firemní kultury, základů etiky při obchodování, se řídíme pravidlem “How we do business is as important as the business we do.” V oblasti sociální a enviromentální jednáme v souladu s další základní hodnotou společnosti, a to lidé na prvním místě. V rámci toho má program Take Care na starost charitativní činnost a dobré vztahy mezi zaměstnanci na pracovišti, jelikož jsme zastánci toho, že s lidmi, se kterými často trávíme času více než se svými blízkými, bychom se měli znát a čas v zaměstnání bychom neměli brát jen jako osmi hodinovou směnu. K tomu nám slouží mnoho společných, více či méně organizovaných akcí, do kterých se však snažíme vkládat jak zábavný a charitativní, tak vzdělávací charakter. Každý měsíc organizujeme alespoň jednu akci. Někdy se jedná o interaktivní kurz první pomoci od Červeného kříže, jindy o charitativní běh či fotbalový turnaj, nebo školení o rovných příležitostech a o rozpoznávání znaků obchodu s lidmi. Jsme zastánci toho, že charitativní a jakákoliv aktivita pro společnost či komunitu by neměla být čistě o finančním příspěvku ze strany hotelu. Chceme, aby do projektů byli zapojováni naši zaměstnanci, v mnoha případech samozřejmě také naši hosté a klienti.


Popište, jak se Vaši zaměstnanci zapojují do společensky odpovědných aktivit?

Právě skrze Take Care program. V rámci roku organizujeme akce, tak aby se mohl zapojit každý, kdo o to bude mít zájem. Například tento rok jsme zahájili pro naše zaměstnance již tradiční účastí na běhu pro nevidomé Světluška. Hotel zaplatí každému z běžců startovné, které jde následně na charitativní nadaci. Běhu Světlušky jsme se letos zúčastnili již potřetí a rok od roku máme větší účast, osvědčil se nám zejména z důvodu, že se nejedná o tradiční běžecký závod, ale mohou se ho účastnit i zaměstnanci, kteří neběhají a mohou si trať projít například i se psem. Následně jsme se účastnili charitativního fotbalového turnaje With Love, organizovaného paní Šafránkovou. Nicméně, abychom umožnili se podílet na společensky odpovědných aktivitách zaměstnancům, kteří nejsou příznivci sportovních aktivit, pořádáme například dvakrát do roka sbírku oblečení a jiných nadále možných využitelných věcí pro nadaci Sue Ryder, která se věnuje seniorům. O loňských Vánocích jsme poprvé pro naše zaměstnance vytvořili adventní kalendář, každý si mohl zakoupit vlastní adventní okénko, ve kterém bylo překvapení od hotelu, našich dodavatelů, či od jednotlivých oddělení. Výtěžek z nákupu okének byl pak použit na nákup vybavení do dětského terapeutického centra pro SOS Vesničky. Dále zaměstnanci balili dárky a ovoce pro nadaci Jablíčko, která připravovala Mikulášskou besídku pro sluchově postižené děti. Nejsme zastánci přímé finanční podpory, jsme raději, když se do aktivit zapojují právě naši zaměstnanci.


Co je poskytováno Vaší společností zaměstnancům?

Máme benefity různého typu. Máme vlastní kantýnu pro zaměstnance, kde mají nárok na jedno teplé jídlo, včetně snídaně, zdarma, v průběhu dne mají zaměstnanci k dispozici ovoce, zeleninu. Dále nabízíme možnost zdarma využít hotelové fitness centrum, prádelnu pro uniformy a pracovní oblečení, 50% příspěvek na multisport karty + pro členy Associate Committee multisport kartu zdarma, slevu na masáže, vzdělávání v rámci bezplatných online jazykových kurzů, příspěvek na vzdělání každý rok do výše 10.000 korun. Finanční příspěvek na benefitní kartu, možnost dalších finančních benefitů za doporučení zaměstnance, roční a čtvrtletní ocenění, v rámci motivačního programu Mighty Oak, kdy jsou zaměstnanci oceňováni za pochvaly od hostů či za nadstandartní pomoc a ochotu vůči kolegům.


Jaké Vaše aktivity mají vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?

Jak již bylo popsáno výše, snažíme se do všech našich projektů zahrnovat zaměstnance nebo naše hosty a klienty. Kromě aktivit, které v dokumentu již zmiňuji, jsou to například akce našeho obchodního oddělení, které pro klienty například pořádá sbírky právě pro SOS Vesničky. Na loňské vánoční akci měli hosté za příspěvek pro SOS Vesničky možnost užít si okružní jízdu historickým automobilem po Vinohradech, na jinou akci jsme pozvali pana Jana Kareše, českého rekordmana ve shybech a za každý jeho nebo klientův shyb hotel opět zaplatil částku jako příspěvek pro SOS Vesničky, v uplynulých letech to byla obdobná možnost zase v prostředí hotelového lobby pro hosty a zaměstnance při šlapání na rotopedu. Nejsou to však jen SOS Vesničky, ale třeba i Tichá cukrárna a jejich zákusky na akce od neslyšících pekařek. Nebo poskytnutí hotelových prostor pro fotografování kalendářů žen s onemocněním cystické fibrózy, následná dražba fotografií. V uplynulých letech se tým našich zaměstnanců účastnil běhu O2 štafety, kdy jsme běželi pro charitu LOONO nebo With Love. Dále se vždy snažíme náš vyřazený inventář, jako vyřazené deky, polštáře, povlečení, nábytek či nádobí darovat, kam je zapotřebí, ať jde o již zmiňované SOS Vesničky, Your Chance, či Snílek. Na Den matek jsme oslovili komunitní centrum Jedna bedna, které má pod sebou dvě chráněné dílny, jednu textilní a jednu sklářskou, o výrobu dárků pro maminky v našem hotelu. S jejich spoluprací počítáme také pro vánoční dárky pro naše hosty.


Čím přispíváte k ochraně životního prostředí?

Využíváme přístroje, které šetří energii jako LED světla, LED televize, energeticky úsporné žárovky, energeticky úsporné čerpadlo, využíváme termoizolační folie na okna, máme nainstalované spořiče vody na každém umyvadle a sprše v celém hotelu. Základní třídění odpadu rozšířené o baterie, tonery a zbytky z kuchyně považujeme za samozřejmé. Použitý olej je sbírán pravidelně firmou Viking Group. Náš hotel je součástí globálního energetického monitorovacího programu Entech, programu Green Hotel a nového programu Marriott Hotel Clean Hotel Guide, který měří náš provozní dopad na životní prostředí. Každý rok se také účastníme Dne Země, při kterém jsou naši hosté informováni, že veškerá nepotřebná světla budou po dobu jedné hodiny zcela vypnuta. Dále naše obchodní oddělení využívá především hromadné dopravy, abychom minimálně využívali automobily a taxi. V pokojích elektrika funguje pouze za přítomnosti hotelové karty, využíváme re-use strategii ručníků.


Jaká konkrétní opatření, aktivity, programy apod. jste uskutečnili v posledních 12 měsících? Jaký měl daný projekt, aktivita vliv na skupinu či prostředí , kterému byl určen?

Značné množství aktivit je zmíněno již v průběhu celého dokumentu. Našim novým projektem pro letošní rok je však spolupráce s nadací Your Chance, která se snaží vzdělávat děti z dětských domovů a připravit je na samostatný život po odchodu z dětských domovů. V rámci tohoto projektu u nás sponzorujeme pronájem konferenčních místností a ubytování pro jejich školení, semináře a další aktivity. Zároveň jsme se na jedné z přednášek sami podíleli, kdy jsme dětem zorganizovali prohlídku hotelu společně s aktivní přednáškou o možnostech pracovních pozic v hotelnictví. Zároveň se snažíme dětem, které už jsou ve starším věku, nabídnout možnost brigád, případně i dalšího úvazku, aby po odchodu z domovů nebyly zaskočeny reálným světem ze všech stran. Nyní máme naplánované schůzky s dětmi, které by v bližší době měly uvažovat o práci a chtějí si vyzkoušet, jak vypadá pohovor, aby pak při reálném pohovoru předešly nervozitě, nebo své možnosti na trhu práce chtějí jen zkonzultovat.


Promítá se odpovědnost podnikání Vaší společnosti do odběratelsko-dodavatelských vztahů?

Smlouvy s našimi dodavateli jsou vždy pod přísným výběrem a musí splňovat vnitřní předpisy, bez jejichž podepsání není možné navázat spolupráci. Předpisy se týkají například zabezpečení pracoviště. Dodavatelé jsou také informováni o postojích a vztazích společnosti vůči sociální zodpovědnosti a společenské angažovanosti ve prospěch společnosti, jako je dodržování lidských práv, odsuzování vykořisťování dětí či nedobrovolné práce. Snažíme se využívat lokální produkty a lokální dodavatele.


Šíříte myšlenku společenské odpovědnost mezi hosty Vašeho zařízení?

Určitě ano, začnu opět se spoluprací s SOS Vesničkami, výše bylo zmíněno již několik projektů, za zmínku zde však stojí jeden další, který je cílen přímo na naše hosty. A to akce You Eat We Give, v rámci, které hotel daruje jedno euro z každého a la cartového jídla právě SOS Vesničkám. Na této akci se podílíme pravidelně každý rok v období září a října. V otázce environmentální mají hosté možnost třídit plasty již přímo v pokoji, skrze speciálně k tomu určené koše. Informace o možnosti nevyměňovat každý den čisté ručníky považujeme za samozřejmost. V příštím roce bychom rádi přešli k novému stylu výměny povlečení, při kterém budou mít možnost naši hosté se rozhodnout, zda chtějí pravidelně povlečení převlékat, či místo toho využijí možnost šetření energie a zisku našich členských bodů. V průběhu roku jsme také vyměnili všechny jednorázové plastové nádoby za biologicky rozložitelné. Aktuálnosti tématu udržitelnosti životního prostředí jsme se věnovali také během poslední klientské akce, kdy jsme mimo jiné předali našim klientům dárek v podobě osobního kovového brčka s kartáčkem. O Vánocích jsme pak například místo papírových přání posílali našim klientům elektronická přání s informací, že ušetřené náklady byly vynaloženy na nákup Nocleženek pro Armádu Spásy.


Plánujete uskutečnit v příštích 12 měsících nějakou aktivitu podporující myšlenku CSR?

V současné době dokončujeme dvě aktivity, které tuto myšlenku podporují. Jedná se o akci Marriott on the Route, které se účastní všechny Marriotty v České republice ve spolupráci s nadací Cesta za snem, při které finančně podporujeme najetými kilometry na kole rodinu s nemocnou holčičkou. Další je o něco odlišná, účastníme se celosvětové výzvy LEVEL30, každý zaměstnanec se může přihlásit skrze aplikaci, ve které pak po dobu jednoho měsíce plní úkoly. Úkoly jsou různorodé, od sprchování do pěti minut, přes nákup u lokálního prodejce, týden bez užívání jednorázových plastových výrobků či podpora charity. V průběhu aktivity je zajímavé sledovat, jak některé z úkolu zaměstnance ovlivňují i do budoucna, kolik z nich si pořídilo látkové tašky na nakupování nebo jak se přidala témata k obědovým pauzám. Na listopad máme v plánu podobnou akci, tentokrát s aplikací Zero waste. Příští týden se chystáme společně na Terrybear na Vítkově organizovaný nadací Terezy Maxové, to bude probíhat stejně jako v případě Světlušky. Zakoupíme zaměstnancům pásky s chipem na ruku a následně společně, ale i oni individuálně, mohou kdykoliv trať v následujících deseti dnech jít/oběhnout a tím generují kilometry, za které následně sponzoři akce nadaci přispívají. Během září a října nás čeká opět akce You Eat We Give. V říjnu plánujeme rozšířený kurz první pomocí, v prosinci pak opět vánoční kalendář, chceme navázat spolupráci s projektem Radost pro seniory, podobný Ježíškovým vnoučatům, opět se budeme účastnit Mikulášské aktivity a dětem do SOS Vesniček budeme plnit Strom splněných přání. V dubnu příštího roku máme v plánu účastnit se projektu Ukliďme Česko a opět zmíněných běhů, jako v letošním roce.


Jak dlouhodobě udržitelné jsou Vaše současné či plánované projekty?

Letošní rok jsme se soustředili především na restauraci a kuchyň, kdy hlavním projektem bylo odstranění plastových lahví z banketů, které jsme plně nahradily znovu naplnitelnými skleněnými lahvemi. Stejně tak i zbytek plastových výrobků, jako jsou brčka, krabičky na jídlo s sebou nebo kelímky jsou nahrazovány sklem či kompostovatelnými materiály jako je cukrová třtina. Úspora energií je samozřejmá, v pokojích elektřina funguje pouze za přítomnosti karty ve spínači. Třídění odpadu se děje na každém oddělení, nově mohou hosté I na pokojích. S těmito aktivitami počítáme i do budoucna.