Představení kandidátů

Filip ŠVAJDA

Front Office Supervisor Park Inn Hotel Prague

Zdůvodnění návrhu: Dosažené výsledky v pracovní kariéře, stálá snaha se sebevzdělávat a jít příkladem.

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI:Angličtina, Ruština, Španělština

PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd /: Aktivně se zapojuje do dění ve společnosti nad rámec svých povinností a pravidelně se zúčastňuje firemních školení, v rámci kterých si prohlubuje své profesní znalosti a dovednosti.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Člen Responsible Business týmu v hotelu Park Inn Prague, účastník soutěže Mladý recepční roku (2 místo v roce 2015), rozhovor v Gastro & Hotel profi revue na téma Psychologie za recepčním pultem (květen 2016) DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Pan Filip Švajda je interním školitelem prozákaznického přístupu, který je shrnut ve školení ,Adding Color to Life' - za poslední rok proškolil více než 70 našich zaměstnancú a pomohl tím zvýšit úroveň poskytovaných služeb napříč hotelem

Navrhuje: