Představení kandidátů

Hotel Amálka

Popište jak se konkrétně projevuje společenská odpovědnost ve firemní strategii a kultuře Vašeho zařízení:

Hotel Amálka je malý hotel vybudovaný rekonstrukcí chátrající budovy v obci Straškov - Vodochody. V této relativně malé vesnici kromě hotelových služeb zajišťuje sportovně společenské aktivity v obci a výrazně se účastní na kulturním životě v obci.


Popište, jak se Vaši zaměstnanci zapojují do společensky odpovědných aktivit?

Zaměstnanci se podílejí na přípravách a pořádání různých společenských akcí. Například sportovních turnajů, dýňování a různých akcí pro děti.


Co je poskytováno Vaší společností zaměstnancům?

Zaměstnanci mají různé zaměstnanecké výhody. Například slevy na veškeré služby poskytované hotelem a samozřejmě stravu.


Jaké Vaše aktivity mají vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?

Hotel leží mimo jakékoliv rekreační oblasti, takže hosté kteří nás navštíví by pravděpodobně do tohoto regionu nikdy nezavítali.


Čím přispíváte k ochraně životního prostředí?

Důsledným tříděním odpadů. Instalací nabíjecích stojanů na elektromobily.


Jaká konkrétní opatření, aktivity, programy apod. jste uskutečnili v posledních 12 měsících?Jaký měl daný projekt, aktivita vliv na skupinu či prostředí , kterému byl určen?

Hotel drží patronát nad tenisovým klubem TK - Amálka jehož hlavním cílem je výchova dětských tenistů jichž má klub téměř 30. Poskytuje zdarma kurty a veškeré zázemí hotelu. Každý týden probíhají tréninky pod vedením tenisové školy Staši Matějovské. Od 8.7. do 12.7. probíhal v hotelu příměstský tenisový kemp. V zimě děti k tréninkům používají víceúčelovou halu, která je součástí hotelu.


Promítá se odpovědnost podnikání Vaší společnosti do odběratelsko-dodavatelských vztahů?

Ne


Šíříte myšlenku společenské odpovědnost mezi hosty Vašeho zařízení?

Hotel provozuje www.srazuamalky.cz, určené jak pro místní obyvatele tak pro hotelové hosty. Tyto stránky se věnují sportovně společenským aktivitám a dalším službám.


Jak dlouhodobě udržitelné jsou Vaše současné či plánované projekty?

Vzhledem k tomu, že hotel provozujeme již deset let a, spousta věcí a akcí má již zaběhlá pravidla si myslím, že budeme v nastaveném trendu pokračovat ještě dlouho.