Představení kandidátů

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Havířov

Zdůvodnění návrhu: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. je střední odborná škola, která poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Hotelnictví a cestovní ruch a Obchodní akademie. Hotelová škola vznikla jako jedna z prvních soukromých středních škol v Severomoravském, resp. Moravskoslezském kraji. Hotelová škola disponujeme nadstandardními vzdělávacími podmínkami, zapojuje se do tuzemských i zahraničních praxí, účastní se mezinárodních programů EU. Žáci školy se aktivně účastní odborných soutěží (Číšnický pětiboj, Birell Cup, Těšínská karafa atp.), ale i soutěží jazykových či ekonomických s velmi dobrými výsledky. Pro žáky organizuje škola řadu odborných kurzů, které zlepšují jejich odborné vědomosti. Škola je aktivně zapojena do projektu Kulinářské umění a spolupracuje s AHR ČR a HK ČR.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Oceňuji možnost dalšího studia absolventů střední školy na Vyšší odborné škole Havířov s. r. o.

Navrhuje: Ing. Petr Studnička, PhD