Představení kandidátů


Hotelová škola Poděbrady

Nominace č. 1

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

S hotelovou školou Poděbrady dlouhodobě spolupracujeme a musíme konstatovat, že produkuje jedny z nejkvalitnějších studentů.

Studenti jsou nejenom na velmi dobré úrovni z pohledu odbornosti, ale také se během praxe vždy chovají velmi slušně a nikdy jsme s nimi nemuseli řešit žádné kázeňské prohřešky.

Spolupráce se školou probíhá na vysoké úrovni, nejenom co se týká výchovy studentů, ale taktéž i komunikace s vedením a odborným dohledem nad studenty během odborných praxí.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Byli bychom rádi, kdyby i ostatní školy z oboru hotelnictví a gastronomie produkovaly tak kvalitní studenty, abychom se mohli spolehnout na to, že tento obor nezanikne.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Studenti, kteří absolvují praxe u nás na hotelu, jsou vždy "protaženi" všemi středisky, které na hotelu máme. Při odborné praxi si vyzkouší studenti práci jak recepčních, pokojských, portýra, kuchařů a v neposlední řadě samozřejmě číšníků. Na všech střediscích na hotelu studenti školy vždy zvládali vykonávat zadané úkoly.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Brhel Tomáš, Hotely Harmony club a.s., Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn – provozní manažer. 16. 6. 2022

-------------------------------------------------

Nominace č. 2

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Skvělá dlouholetá spolupráce s Chateau Mcely, kvalita žáků

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

díky

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

nemám

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Jiří Libora jiri@chateaumcely.com 16/6/2022

-------------------------------------------------------------

Nominace č. 3

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

S touto školou spolupracujeme v rámci odborných praxí a jsme velice spokojení.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Studenti z této školy jsou vždy připravení a spolehliví.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Tato škola dbá na připravenost žáků do praxe.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Karolína Jursíková, 601096235, 16.6.2022

-------------------------------------------------------------

Nominace č. 4

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Každý rok k nám jezdí studenti této hotelové školy na praxi a spolupráci se školou, ale i se samotnými studenty si moc chválíme.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Velmi kladně hodnotíme také spolupráci se školou při organizování těchto praxí

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Studenti k nám jezdí na letní praxe vždy na 14denní turnusy a je vidět, že mají ze školy hezké znalosti z oboru a mnoho z nich se velmi zajímá i nad rámec povinné praxe. Máme zde již také zaměstnance, kteří po dokončení studia nastoupili k nám do hotelu. Myslím, že ze školy vychází dobře připravení.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

NOMINOVAL: Iveta Vošahlíková, 603 199 655, 16.6.2022

--------------------------

Nominace Č. 5

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Hotelová škola Poděbrady patří mezi špičku nejžádanějších středních odborných škol v oboru gastronomie a hotelnictví, což je vidět především ze zájmu žáků základních škol z celé republiky. Každým rokem škola otevře pro žáky čtyři třídy v ročníku.
Za svou praxi v hotelnictví jsem měl možnost spolupracovat s několika středními odbornými školami a učilišti, ale spolupráce s Hotelovou školou z Poděbrad je poněkud odlišná a pro mě, jako pro provozního hotelu, naprosto fascinující. Přestože mají jako střední odborná škola méně praxe oproti odborným učilištím, žáci jsou velmi zruční, pracovití a snaživí, což však není jediným výchovně vzdělávacím cílem.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Motto školy je „Chceme být slušnou a přátelskou školou, školou, která má přísné nároky, a školou, kde se vzájemně respektujeme.“ Pravidelně se s vedením školy navštěvujeme a mohu potvrdit, že motto není jen větou pro dobrou reklamu, ale výsledkem kvalitní práce vedení a celého pedagogického sboru.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Žáci této školy jsou velmi dobře vybavováni komunikačními schopnostmi a zásady slušného chování. Jejich vystupování s hosty hotelu je na profesionální úrovni, stejně tak jejich komunikace s ostatními zaměstnanci je ve velmi přátelském duchu, zároveň však mají úctu a respekt k nadřízeným. Především jejich zájem o obor je obdivuhodný.  
Odborné praxe má škola zajištěné zpravidla v čtyřhvězdičkových hotelech v ČR (zejména v Praze a Krkonoších), žáky ale také vysílají do zahraničí (Německo, Francie, Švýcarsko, Řecko, Irsko, Kypr, Island), kde získají nejen odborné dovednosti, ale zejména využijí a zdokonalí své jazykové znalosti. Škola dále žákům poskytuje odborné kurzy, jako například kurz barmanský, baristický, carvingový, cukrářský, sommeliérský, teetender nebo beer kurz a také se účastní odborných soutěží.
Právě vedení školy a pedagogický sbor je tím, kdo žákům předává znalosti a učí je novým kvalitním dovednostem, vytváří a zajištuje odborné kurzy a stáže v zahraničí a pouze kvalitní učitel může na žáka působit takovou měrou, že jsou žáci této školy fantastičtí. A proto nás práce s těmito žáky naplňuje jistotou, že v budoucnu budou působit v hotelnictví a gastronomii. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

 Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí
Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Bc. Radek Novotný, fbm@hotelhorizont.cz, 721157649, 18.7.2022

---------------------

K nominaci na Výroční cenu „Škola roku 2022“:

Propojenost Hotelové školy Poděbrady s reálnými pracovišti hotelů a restaurací je prioritou školního vzdělávacího programu. V každoročním dotazníkovém šetření už téměř dvacet let odpovídají maturanti na otázku, co na škole nejvíce ocenili. Až sedmdesát procent jich každoročně udává jako nejvyšší kvalitu školy právě praxe u partnerských hotelů.

Škola má svůj vlastní školní hotel Junior, v němž žáci školy během praktického odborného vzdělávání zabezpečují činnost hotelové restaurace, recepce a housekeepingu a osvojují si při tom mnoho souvislostí o chodu hotelu a práci hotelového managementu.

S partnerskými hotelovými pracovišti se žáci seznamují už v prvním ročníku na odborných exkurzích, v odborných ekonomických předmětech za nimi každý rok do školy přicházejí hoteloví manažeři s přednáškami a workshopy. V posledním ročníku žáci zpracovávají na hotelových pracovištích témata svých odborných maturitních prací. Často žáci na hotelích komunikují s absolventy školy, kteří mají praktikanty na starosti a zprostředkovávají jim kouzlo úsměvu a vstřícnosti v oboru služeb. Propojenost a sounáležitost školy, jejích učitelů, žáků, absolventů a partnerských hotelových a gastronomických pracovišť je naší nejvyšší kvalitou.

Další vzdělávací odborné aktivity školy ve školním roce 2021/2022:

 1. Aktivní členství v Českém gastronomickém institutu Jiřího Roitha
 2. Vzdělávání vybraných žáků školy v projektu Akademie Kulinářského umění
 3. Postup mezi 10 finalistů v projektu AMSP ČR a ČGI „Studuj GASTRO 2022“
 4. Druhé místo ve finále soutěže Svačina roku s Rio Mare 2021 https://hotelovkapodebrady.cz/souteze/finale-rio-mare-svacina-roku-2021
 5. Každoroční finalisté v soutěži KU YoungChef (2018 – vítěž žák, vítězka učitelka, 2019 – třetí místo žák, 2020 – vítězka žákyně)
 6. 2022 – absolventka Hana Budková je vítězkou GASTRO JUNIOR, Juniorský národní tým kuchařů má dva absolventi školy
 7. V prosinci 2021 – dubnu 2022 absolvovalo 8 žáků školy čtyřměsíční stáž v hotelích ve Švýcarsku
 8. V lednu 2022 složilo 40 maturantů mezinárodní jazykový certifikát z angličtiny
 9. V květnu 2022 realizována nová koncepce odborné profilové maturitní zkoušky se zaměřením podle volitelného předmětu na Hotel management, Tourism management a Event management
 10. Ukončena první fáze ověřování odborných vzdělávacích předmětů vyučovaných tandemovou výukou (učitel ekonom + učitel angličtinář) metodou CLIL:
 11. V květnu 2022 ověřována pro 8 žáků alternativní profilová maturitní zkouška jako Komplexní absolventská práce s obhajobou (do projekt MŠMT zařazeno 9 škol ČR)
 12. V roce 2021/2022 sbírali žáci školy odborné dovednosti na řadě cateringových eventů

https://hotelovkapodebrady.cz/rubriky/kulturni-a-spolecenske-akce-

-          Učitelé a žáci školy uspořádali a zabezpečili v roce 2022 školní eventy

o   Dny otevřených dveří včetně virtuálních „Dnů“

https://hotelovkapodebrady.cz/buduhotelovak/dny-otevrenych-dveri

o   8 banketů pro rodiče žáků druhých ročníků

https://hotelovkapodebrady.cz/skolni-rauty-bankety/banket-2c-2022

o   Maturitní ples (jako maturitní práci pěti maturantů)

https://hotelovkapodebrady.cz/studenti/maturitni-ples

o   School food fest 2022

https://hotelovkapodebrady.cz/kulturni-a-spolecenske-akce/sff-2022

s generálním partnerem ARAMARK

V Poděbradech 21. 6. 2022                                 PhDr. Jana Podoláková, ředitelka

---------------------------------------------