Představení kandidátů

Ing. Jiří Suchánek, MBA., LL.M.