Představení kandidátů

Ing. Jolanta Burkotová

majitelka

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI

Ing. Jolanta Burkotová je energickou ženou milující život, barvy a aktivní moderní životní styl. Pracuje s entuziasmem, který se promítá do všech jejich činnosti a úspěšně se jí daří přetvářet vize do reálných a životaschopných podob. Jako majitelka původního zámečku v Prstné vystavěného v r. 1796 v empírovém slohu, tento, po nabytí do svého vlastnictví kompletně zrekonstruovala, zmodernizovala, dostavěla ubytovací dependance – vilu Larisch a vybudovala elegantní hotelový komplex s nově vzniklou zámeckou zahradou, přístupovými a příjezdovými komunikacemi, dvěma rybníčky a atraktivním podzemním wellness centrem nabízejícím kompletní servis čtyřhvězdičkového hotelu.

Exkluzivitu tohoto hotelu umocňuje lokalita v příhraniční oblasti a blízkosti průmyslových zón ostravsko-karvinské aglomerace, jakož i kvalita nabízeného zázemí wellness/spa službami a výbornou gastronomií místní zámecké restaurace v konceptu Art & Food. Interiér restaurace dává prostor ke zviditelnění regionálních českých a polských výtvarníků formou bezplatné prezentace svých výtvarných děl při vernisážích a následných prodejních výstavách, čímž jako podnikatelka a osoba veřejně známá aktivně podporuje kulturně-umělecký život.

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Ing. Burkotová svými investicemi neustále rozšiřuje portfolio nabízených služeb, kdy v nedávné době – r. 2020 zakoupila původní měšťanský dům situovaný na náměstí v Karviné-Fryštátě a zde kompletně zrekonstruovala původní restauraci do podoby konceptu s moderním pojetím a neotřelým designem evokujícím přírodu, exotiku, léto a veselost a úspěšně řídí další gastronomickou provozovnu přímo v historickém centru města Karviné.

Mezi aktuální počiny dále patří sanace umělého jezírka s pláží a souvisejících exteriérů zámeckého parku v Petrovicích u Karviné pro využití ze strany návštěvníků wellness centra či založení nové vinice a rozšíření zahrádky pro pěstování vlastních bio bylin, zeleniny a ovoce. Cílem podnikatelky je vytvořit atraktivní pohodové prostředí a nabízet kvalitní služby. Její pozitivní energie a láskyplný vztah k vybudovaným firmám se bezpochyby příznivě promítají do vnímání a spokojenosti návštěvníků a hostů, o čemž svědčí i skutečnost, že se pravidelně vracejí.

Ing. Jolanta Burkotová je bezesporu schopnou, energickou, podnikavou osobností, která dokáže nejen uskutečnit své vize a úspěšně realizovat své podnikatelské záměry, ale především následně zajistit jejich životaschopnost při udržení pozitivní cash flow a ziskovosti bez dluhového zatížení, a to i v současně době, která příliš nepřeje rozvoji hotelnictví a gastronomie. Efektivní chod svých firem uskutečňuje bez využívání dotací či příspěvků na své podnikání. Naopak sama významně přispívá k rozvoji regionu zaměstnáváním pracovních sil a financováním dalších podnikatelských subjektů – smluvních partnerů. Nezanedbatelný je také finanční přínos do regionu plynoucí z finančních výnosů souvisejících s daňovými odvody podnikatelských subjektů v jejím vlastnictví.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

V osobě Ing. Burkotové lze spatřovat podnikatelku s přirozenou autoritou, která své firmy řídí ke spokojenosti všech zúčastněných zaměstnanců a partnerů tvořících soudržný přátelský a profesionální kolektiv s akcentem na vzájemnou podporu a spolupráci s cílem naplnit své poslání, tedy především maximální spokojenost klientů a hotelových hostů.

K významným počinům Ing. Burkotové patří také charitativní činnost. Účastní se a přispívá v rámci různých charitativních projektů, věnuje se podpoře a sponzoringu sportovních klubů (MFK Karviná, HCB Karviná) i neziskových organizací a obecně prospěšných společností (Mobilní hospic Ondrášek).

Odrazem všech zmíněných atributů jsou již v minulosti získaná ocenění.

NOMINOVALA: Lucie Waśniowská, 736 500 001, 10.8.2022