Představení kandidátů

Jan KŘÍŽEK

Food & Beverage ManagerOrea Spa Hotel Palace Zvon, Mariánské Lázně

Zdůvodnění návrhu: Honza s námi úspěšně spolupracuje od samého začátku naší spolupráce na celkové restrukturalizaci jinak tradičních Mariánskolázeňských gastronomických provozů. Zvýšení úrovně našeho servisu, kvality podávaných pokrmů a food styling jsou základními předpoklady pro zvyšováni spokojenosti našich hostů. Nejen zvyšování kvality servisu, ale i profitabilita našich gastronomických provozů dostává pozitivních změn díky každodenní práci s personálem, školení a vzdělávání.

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: angličtina pokročilá, ruština pokročilá, němčina mírně pokročilá práce na pc, word, excel, powerpointy, prezentační dovednosti.

ROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd /: Honza se mimo jiné zabývá aktivně someliérstvím. Absolvoval vinařskou akademii - Kadet, kde obsahem kurz byla historie révy vinné a její pěstování, nedostatky, vady a choroby vín. Testování smyslů degustátora a základy výroby vína byly také součástí uvedeného kurzu.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Honza se rád profesně vzdělává, absolvoval soubor několika školení od různých školitelů, zaměření na manažerské dovednosti. Jednotlivá školení byla zaměřená např.: Hodnocení, motivace a rozvoj zaměstnanců, time-management, efektivní komunikace, řízení změn a další.

Navrhuje: