Představení kandidátů

Jan PEŘINKA

Ředitel Hotel Peras

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI:Ředitel

Zdůvodnění návrhu: Podpora rozvoje hotelnictví a wellness nedaleko lázeňského místa Karlova Studánka, podpora kvalitní gastronomie, možnost sportovního vyžití, využití ESIF při realizaci projektu.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Snaha o zvyšování odborných znalostí v oboru, propojení technického vzdělání s vzděláváním v oboru hotelnictví a gastronomie

Navrhuje: Ing. Petr Studnička, PhD.