Představení kandidátů

Jana KULIČOVÁ

Executive manager Hotel Ostrov**** / INSULO s.r.o.

Zdůvodnění návrhu: Jana nastoupila do našeho hotelu v roce 2010 na letní brigádu jako servírka do našeho rodinného hotelu. V roce 2012 došlo ke změně osoby majitele z důvodu předání další generaci. Hotel v této době procházel dlouhodobou krizí a to jak personální, tak organizační a finanční. Uvědomoval jsem si rizika spojená s tím, když hotel povedeme společně se sestrou. Nicméně, věřil jsem v její schopnosti a ač nejsme ani jeden z oboru, závazek vůči rodinnému podniku se nám zdál natolik velký, že jsme se rozhodli, že budeme pracovatna tom, aby se hotel stal jedním z nejlepších provozů v kraji. Přes desítky omylů, chyb z neznalosti a nezkušenosti se nám povedlo hotel stabilizovat a za pět let dostat do černých čísel, stabilní obsazenosti s menšími sezónními výkyvy. Bez Jany a její svědomitosti a pracovitosti při práci s hosty, personálem, dodavateli a firemními zákazníky bychom to nikdy nezvládli. Její nominaci tedy podávám jako její bratr a formální nadřízený, společně s členy našeho týmu napříč úseky

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: Jazykové znalosti: anglický jazyk slovem a písmem na pokročilé úrovni (2x dlouhodobý studijní pobyt v GB), německý jazyk slovem a písmem na pokročilé úrovni. Vzdělání: diplom Bc. Politologie a mezinárodní vztahy, Západočeská univerzita v Plzni (2012). Schopnosti: vedení týmu (15 osob), znalosti týmové komunikace, tvorby procesních standardů a standardů controllingu hotelového a restauračního provozu, schopnost operativního, strategického řízení podniku a krizového managementu; efektivní vedení porad. Výhradní péče o svatby, skupiny a korporátní klienty při teambuildingových eventech - sestavování nabídek, obchodní komunikace, organizace průběhu akcí směrem k zákazníkovi a provozu, kontrola průběhu, komunikace se subdodavateli, fakturace, péče o stálé zákazníky hotelu. Vynikající znalost hotelového rezervačního systému Previo a manažerských činností v něm (revenue management, správa OTA, controlling); vynikající znalost restauračního systému ASW Septim (tvorba a správa receptur, skladových položek; skladové hospodářství, inventury a jejich vyhodnocování, controlling operací ve skladech, na pokladně a v manažerském modulu. Pokročilá znalost práce s MS Office a Exchange, znalost práce s CMS modulem hotelového webu.

ROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd /: člen Destinační fond NP České Švýcarsko, člen pracovní skupiny zastupitelstva obce Tisá pro Rozvoj turistického ruchu, člen MAS Labské skály, člen Spolku pro Ostrov Životní aktivity: milovnice gastronomie, pěší turistiky, plavání a sjezdového lyžování.

Navrhuje: