Představení kandidátů

Jaroslav Honzajk

majitel /jednatel

Oblast řízení a odpovědnosti:

Vlastník, odpovědný za udržitelnost gastronomického konceptu ke kterému se  zavázal významnému gastronomovi Miku Klímovi . Společně  vybudovali z restaurace u silnice, Steak gril , který není navštěvován ani tolik projíždějícími cestujícími , jako milovníky dobrého jídla  z celého okolí . V posledních letech svůj provoz  ještě rozšířil a zaměstnává celkem 24 osob.
Svou neustálou snahu učit se  něčemu novému dokazuje aktivní účastí na akcích AKC ,které jsou mu bližší než hotelová činnost, ale  je  vždy připraven a  ochoten zapojit se  do  akcí AHR a krajské sekce .

Důvody pro nominaci kandidáta na výroční cenu AHR ČR:

Jaroslav Honzajk svou neustálou snahu učit se  něčemu novému dokazuje aktivní účastí na akcích AKC ,které jsou mu bližší než hotelová činnost, které se více  AHR ČR věnuje  , ale  je  vždy připraven a  ochoten zapojit se  do  akcí AHR a krajské sekce

Další doplňující informace:

Je dlouholetým členem AHR ČR. Právem mu náleží ocenění Asociace za  jeho  dlouholetou činnost.

Nominuje: Milan Nemrava