Představení kandidátů

Jolanta Burkotová

Majitelka

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Management společnosti je strukturován tak, aby mohl progresivně a účelně řídit celé fungování Zámečku. Je víceúrovňový, v čele s majitelkou Zámečku In. Jolantou Burkotovou. Hotelový a wellness komplex Zámeček Petrovice u Karviné má celkem 4 střediska: hotel, restauraci, wellness a správa objektů a rybníků. V čele těchto středisek stojí odpovědný vedoucí, který se stará o chod střediska a jednou týdně reportuje majitelce hotelu. Tyto reporty probíhají jednou týdně na pravidelných poradách, kde se také probírají provozní věci, jež jsou součástí chodu komplexu a budoucí akce a eventy. tento kontrolní systém přispívá k efektivnímu řízení celého Zámečku. Mimo hlavní porady probíhají ještě porady úseků na jednotlivých střediscích, kde vedoucí pracovník deleguje úkoly na jednotlivé zaměstnance a kontroluje jejich plnění. Zámeček Petrovice má v současné době celkem 38 zaměstnanců. Dalších 10 zaměstnanců zde pracuje brigádně nebo na IČO. V rámci organizace se přijaly vysoké morální a etické kodexy, které se společnými silami snažíme rozvíjet a naplňovat. Naše krédo je uspokojování potřeb hosta tak, aby se vždy rád vracel a mohl doporučit Zámeček svým známým. V tomto duchu se snažíme všichni spolupracovat, abychom si vzájemně pomáhali uspět ve vytýčeném cíli. připravujeme pro anše hosty takové podmínky, aby se vždy cítili dobře a pro naše pracovníky takové prostředky, aby jimi mohli dosáhnout tohoto cíle.

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR:  Paní Burkotová koupila a kompletně zrekonstruovala Zámeček Petrovice u Karviné a přilehlý zámecký park, nechala dostavět luxusní wellness centrum na ploše 800 m2, vybudovala depandance Vila Larisch a vystavěla 2 zámecká jezera - jedno pro chov ryb a labutí, druhé koupací. Vznikl tak exclusivní hotelový komplex, který v Moravskoslezském kraji nemá obdobu. Vše vzniklo ze soukromých prostředků a bez využití dotací. Momentálně má hotel kapacitu 35 pokojů, disponuje restaurací v konceptu Art & food restaurant, několika salonky, hlavním sálem pro svatby a konference, bowlingem, prosklenou vinotékou, Rytířským sálem a má také vlastní pěstírnu Hlívy ústřičné. Paní Burkotová podporuje vzdělávání zaměstnanců dlouhodobým andragogickým projektem Vzdělání je život, v rámci něhož si mohou zaměstnanci doplňovat vzdělání a rozšiřovat svou odbornost. Pravidelně organizuje vernisáže mezinárodně uznávaných umělců - malířů, kterým poskytuje své prostory pro výsavy obrazů a kulturně tak podporuje život v moravskoslezském kraji. Zámeček Petrovice pravidelně organizuje a účastní se charitativních akci a to také ve spolupráci s Rotary clubem Ostrava city. Paní Burkotová je v kraji známá dlouhodobým podporováním charitativních projektů, podporováním sportovců (MFK Karviná, HCB Karviná) a podporováním dobrovolných spolků (hasiči Markvovice).
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Zámeček Petrovice u Karviné získal v letech 2017, 2018 1. místo v soutěži hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost v kategorii podniků do 50 zaměstnanců a v letech 2017,2018 získal Národní cenu kvality České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii malá a střední organizace. Rovněž získal v roce 2018 Czech Hotel Awards - Hotel of the year v kategorii wellness hotel - regional winner.

NAVRHUJE: Simona Cimmer