Představení kandidátů

Kateřina Chocholoušová

Front Desk & Training Manager

JAZYKOVÉ ZNALOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI / slovem i písmem /: Anglický jazyk C1 , Francouzský jazyk B2, Španělský jazyk A1. Své jazykové schopnosti získala Kateřina častým cestováním do různých zemí světa. Nejvíce jich získala zejména při studiu v anglickém jazyce na Business School EM Normandie v Caen, kde měla příležitost si též procvičit francouzský jazyk. Francie je Kateřině velice blízká a tudíž si ji vybrala i pro svou druhou zahraniční cestu, a to stáž v Nice, Provence, kde pracovala v hotelovém řetězci Boscolo hotels a podpořila zde tým recepce a obchodního oddělení. Španělský jazyk je Kateřiny koníček a dochází na soukromé lekce, aby si zlepšila komunikaci s hosty z jižní Evropy a Latinské Ameriky. Kateřina také disponuje vynikajícími znalostmi Property Management Systemu Opera se kterým pracuje na denní bázi. Zároveň zvládne bez problému pracovat s Microsoft Excelem po absolvování dobrovolného odborného kurzu na Vysoké škole ekonomické. Hotel Carlo IV podpořil Kateřinu k rozvoji jejích manažerských schopností a umožnil jí absolvovat školení Foundations of Leadership. Kateřina se také v rámci každoročního Kongresu AICR zúčastnila kurzu Perfect Time Management, což jí pomohlo si lépe organizovat pracovní i volný čas a dokáže být velmi flexibilní. Kateřina nalezla zálibu v trénování a učení svých kolegů a její entusiasmus ji umožnil kariérní růst na její současnou pozici Front Desk & Training Manager.


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR : Kateřina je i přes svůj nízký věk klíčovou osobou hotelu Carlo IV. Od roku 2016 ušla velký kus cesty a neustále se rozvíjí. Je oporou i mnohem zkušenějším kolegům. Proto byla nedávno povýšena do pozice Front Desk & Training Managera a věnuje se mimo jiné i zaškolování kolegů. Je velmi dobrou týmovou hráčkou, nebojí se problémů a aktivně je řeší. Nebojí se říct vlastní názor, zároveň efektivně pracuje se zpětnou vazbou. Kateřina se angažuje i v organizacích mimo hotel a šíří tak nejen jméno hotelu Carlo IV, ale i hotelnictví obecně.


PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY : Kateřina se v roce 2016 zúčastnila soutěže Mladý Recepční Roku pořádanou organizací Amicale International des Chefs de Réception (AICR) a vysoutěžila si první místo. Díky této výhře mohla Kateřina reprezentovat Českou republiku v Paříži na Mezinárodním Kongresu. Od té doby se Kateřina aktivně účastní aktivit pořádaných prezidentem Romanem Talmanem a usedá v porotě pro výběr nového nejlepšího mladého recepčního. V roce 2018 reprezentovala Kateřina AICR ČR na Mezinárodním kongrese v Londýně, kde doprovázela výherkyni z ČR rovněž z hotelu Carlo IV. V rámci organizace AICR připravuje Kateřina s panem Talmanem školení pro všechny recepční v Praze i okolí, které by se mělo věnovat zajímavým tématům např. bezpečnost, gastronomie, komunikace s hosty aj. Kateřina byla také vyzvána, aby podpořila Gastro Jobs Career Days 2018 svou přednáškou Proč pracovat právě v hotelnictví, kterou opakovala pro studenty, kteří navštěvovali hotel Carlo IV v rámci jejich výuky.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Kateřina v hotelu Carlo IV pracuje od roku 2016. V roce 2018 úspěšně dokončila studium na VŠE.