Představení kandidátů

Markéta FRIDRICHOVÁ

MP Development - Htel NH Prague City

Zdůvodnění návrhu: Slečna Fridrichová konstatně odvádí kvalitní práci, své pracovní úkoly plní svědomitě a pracuje často i nad rámec svých povinností. Taktéž její tým funguje velmi dobře a to hlavně díky jejímu profesionálnímu vedení. Výborně se osvědčila ve funkci vedoucího oddělení a citlivě dovede reagovat na případné problémy a svůj tým motivovat k lepším výsledkům. Má skvělé organizační a komunikační schopnosti.

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: Angličtina na úrovni B2,  Němčina na úrovni B1, Francouzština na úrovni A0

PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd /: Aktivně se zapojuje do dění ve společnosti nad rámec svých povinností a pravidelně se zúčastňuje firemních školení, v rámci kterých si prohlubuje své profesní znalosti a dovednosti.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Sl. Fridrichovou vřele doporučuji na umístění v této kategorii, neboť splňuje všechny předpoklady a ocenění by si jistě zasloužila.

Navrhuje: