Představení kandidátů

Michal VEVERA

Ředitel Francouzské restaurace Art Nouveau

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI:Ředitel

Zdůvodnění návrhu: Aktivní přístup k systematickému vzdělávání v oboru gastronomie, snaha o pozitivní motivaci a stimulaci zaměstnanců, smysluplné vypořádávání se s problémy.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Francouzská restaurace získala v uplynulých letech řadu prestižních ocenění za kvalitu poskytovaných služeb.

Navrhuje: Ing. Petr Studnička, PhD.