Představení kandidátů


Juerg Zwahlen

majitel

JAK SE KOKNRÉTNĚ PROJEVUJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE FIREMNÍ STRATEGII A KULTÚŘE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Historie Mosaic House Design hotelu začala v roce 1935, kdy byla budova postavena pro Jednotný svaz soukromých zaměstnanců. Během války a následně komunismu byla využívána jako kanceláře, divadlo, později kino a po revoluci jako hostel a klub La Loca.
V roce 2010 budova změnila majitele, který zde začal realizovat své ambiciózní plány vytvořit udržitelný hotel. Svými nápady předběhl dobu a hotel postupně získal několik prvenství:
- jako první v ČR začal používat speciální systém pro čištění šedé vody (z umyvadel a sprch), kde se bakteriemi vyčištěná voda používá ke splachování toalet
- je teprve druhý na světě, který používá systém čištění šedé vody s rekuperací tepla (pomáhá ohřívat vodu pro sprchování)
- první hotel v ČR využívající elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů = nezanechává uhlíkovou stopu- první hotel v ČR oceněn certifikátem BREEAM In Use s hodnocením „Excellent“

Udržitelnost je pevnou součástí firemní strategie. Pomáhá inspirovat další hotely i města při plánování výstavby.
Kombinací použitých opatření hotel šetří energie, náklady na provoz a získává nové hosty, kteří cíleně hledají udržitelné ubytování.

JAK SE VAŠI ZAMĚSTNANCI ZAPOJUJÍ DO SPOLEČENSKY ODPVĚDNÝCH AKTIVIT

Zaměstnanci se podíleli na výstavbě zelených ploch hotelu a před hotelem. Pomohlo jim to k soudržnosti a většímu povědomí o možnostech udržitelnosti. Vedení hotelu pracuje na plánu dalšího rozvoje aktivit, který byl pozastaven kovidem.

JAKÉ VAŠE AKTIVITIY MAJÍ VLIV NA ROZVOJ REGIONŮ, KOMUNIT ČI SPOLEČNOSTI

V hotelu bylo vybudováno hned několik rozsáhlých zelených ploch, které uprostřed města vytváří oázu ve městě. Plochy zahrnují velkou část zelené střechy s keři a stromy, s pítky pro ptáky a hnízdy pro rorýse a netopýry, dále 2 obrovské terasy a 9 balkonů bohatě osázené zelení, Secret Garden ve vnitrobloku a malé náměstí před hlavním vchodem do hotelu s vzrostlými stromy a fontánkou. Zeleň pomáhá rozbít betonovou džungli a ke zchlazení okolí.

ČÍM PŘÍSPÍVÁTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujeme
Třídíme odpad
Kompostujeme (kávové kapsle, potravinový odpad z Cafe apod)
Nabízíme nabíjecí stanice pro ecars a kola
Hosté mají k dispozici kola k zapůjčení zdarma
Používáme ekologickou klimatizaci – neprodukujeme obrovské množství teplého vzduchu na výstupu, kterým bychom ještě více ohřívali centrum města
Šetříme vodu, použitím systému pro čištění šedé vody a nízko průtokových toalet

PROMÍTÁ SE ODPVĚDNOST PODNIKÁNÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ?

Ano, čím dál více. Získáváme více hostů, kteří cíleně vyhledávají pokrokové hotely, jako je Mosaic House, soustředící se na rozvoj udržitelného provozu.

NOMINUJE: Veronika Pekárková, veronika@mosaichouse.com, 11.5.2022