Představení kandidátů

Mykyta Isachenkov

Cluster Front Office Manager

JAZYKOVÉ ZNALOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI

Nick má bohatou jazykovou základnu. Znalosti získal především studiem a cestováním do různých zemí světa. Německý jazyk si např. zdokonaloval dlouhodobým pobytem v Berlíně.

Plynně hovoří:

- anglicky (level C1)

- německy (level C1)

- rusky (level C2)

- ukrajinsky (level C2)

Domluví se také francouzsky (level A2).

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR

Na podzim minulého roku se přihlásil do výběrového řízení na pozici Front Office Manager, hledajíc nové výzvy a profesní progres. Dovoluji si tvrdit, že mise byla splněna, neboť jedna strana získala nesmírně pozitivního a pracovitého člena týmu a druhá strana velkou příležitost profesního růstu v rámci velkého hotelového řetězce.

Po velmi krátké době nám tedy bylo jasné, že naše rozhodnutí o volbě budoucího FOM bylo správné.

Nick nastoupil do naší společnosti s již rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi z oblasti recepce, jenž nasbíral v ubytovacím komplexu Global Apartments a hotelu Clement. Možná právě zde si osvojil jednu velmi důležitou vlastnost – umění jednat s lidmi. Není tím myšleno pouze dobré společenské vystupování, ale také nadprůměrná ochota a vstřícnost, cit pro situaci a smysl pro orientaci.

Bezpochyby prokázal, že k této práci má předpoklady a talent. Jako správný manažer umí komunikovat, naslouchat, má v sobě kodex slušného chování a etikety.

I vzhledem ke svému relativně mladému věku prokázal, že je schopen vést tým lidí, být autoritativní a zásadový, a především za všech okolností profesionální.

Nick dosahuje konstantně velmi dobrých výsledků, své pracovní úkoly plní svědomitě, pracuje často i nad rámec svých povinností. Má organizační a analytické schopnosti.

PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY

Nick se velmi aktivně zapojuje do projektů na ochranu životního prostředí. Dlouhodobě podporuje opuštěné psy a útulky.

Ve svém volném čase se zabývá poradenstvím v oblasti Evropských projektů ( SOLEZ a Corcap).

Studoval Univerzitu obrany v Brně – fakultu vojenského leadershipu, nabyté zkušenosti managementu dokáže nyní v zaměstnání zhodnotit. Plánuje dokončit si vzdělání v oboru Evropské ekonomické integrace na VŠE v Praze.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ve svém volném čase rád cestuje a plave.

NOMINOVAL:

Petr Nešpůrek, Cluster General Manager, p.nespurek@nh-hotels.com, 17.8.2022