Představení kandidátů


Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit, SU OPF Karviná

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Katedra je aktivním členem Asociace hotelů a restaurací České republiky. Členové katedry spolupracují s Českou marketingovou společností v Ostravě, Klubem učitelů marketingu při České marketingové společnosti Regionálního klubu Ostrava, Asociace průvodců ČR, SVECR, Odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, komisí pro cestovní ruch Magistrátu města Karviné a s destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Každoročně od roku 2012 Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě Slezské univerzity v Opavě; Ekonomickou univerzitou ve Vratislavi, Fílií Jelení Hora; Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica a Vysokou školou hotelovou a ekonomickou v Praze, s.r.o. pořádá mezinárodní konferenci "AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ a TURISMU"

Vědecko-výzkumná a publikační činnost členů katedry je důležitou součástí rozvoje katedry. Katedra spolupracuje s univerzitami u nás (např. Vysoká škola hotelová v Praze) i v zahraničí, např. na Slovensku s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, dále pak s Ekonomickou univerzitou v Krakově a s Ekonomickou univerzitou, s UE Vratislav, Fílie Jelení Hora (Polsko), Fakultou středoeuropských študií UKF v Nitře, s vybranými univerzitami v Turecku a Bulharsku. Členové katedry publikují v recenzovaných vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování vysokoškolských studijních opor.Studenti mají rovněž možnost absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, kde získají cenné poznatky a dovednosti.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

V letošním roce se studenti zapojili do mezinárodního projektu KA220-HED-2BFA3CCE Innovation of the professional training of future tourism experts using a fictitious training hotel (koordinátorem je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií), a to zpracováním Business plánu pro vytvoření konkrétního fiktivního hotelu.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Popsáno v důvodech pro nominaci.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

NOMINOVAL: Ing. Peter Krupka, 16.6.2022