Představení kandidátů

Olga Grillová

General Manager

Zdůvodnění návrhu: Olga Grillová převzala řízení na pozici generálního manažera Old Royal Post v roce 2017 a za velmi krátkou dobu se jí podařilo nalézt a nastavit fungující systémy a zvýšit revenue až o 50%. Díky jejímu nasazení a odborným znalostem se jí podařilo optimalizovat nastavené procesy, zkvalitnit služby tohoto ubytovacího zařízení, rozšířit nabídku služeb ve vztahu na požadavky a potřeby klientů (restaurační zařízení - snídaně obědy, kavárna), zavést do systému novou roli Concierge, který je takovým guru zařízení pro naplnění přání klientů, implementovat Oaky – Concierge platformy, pro podporu prodeje, zprovoznit nový rezervační systému MEWs s automatizací nastavování cen a nových rate plánů, zavést měsíční reporting a controlling, spustit nový webový portál a marketingovou kampaň s úspěšnou konverzí přímého prodeje a to vše s podporou zaměstnanců, které dokáže díky svým nastaveným systémům motivovat, inspirovat a vzdělávat, přitom klade důraz na jejich sebevzdělávání a standardizaci jednotlivých kompetencí na dané pozici. Její velkou devizou je i fakt, že veškeré procesy a systémy ovládá a to na vysoké uživatelské úrovni. Pod jejím vedením má Old Royal Post velmi slibnou budoucnost a vidinu růstu.

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: Olga ovládá na vysoké úrovni anglický, německý a francouzský jazyk slovem i písmem (studijní pobyty Canberra a stáže New York, USA a Saigon, Vietnam). Vzdělání: Mgr. International University of Monaco – obor finance a finanční inženýrství (2013), Bc. Utrecht University – obor ekonomie a podnikání (2012), zařazena do Honors programu pro elitní studenty, Deutche Schule Prag (Abitur německá maturita), ohodnocena speciálním vyznamenáním za osobní rozvoj. Další kvalifikace: ACCA 1 – 4, 8, RPA softwarová robotizace. Specializace na procesní standardizace, optimalizace a systémové automatizace. Olga se velmi aktivně věnuje osobnímu rozvoji, navštěvuje různá školení, jak v ČR, tak v zahraničí se zaměřením na business v ubytovacích službách a management.

ROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd: Olga se také zapojuje do aktivit obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a to nejen z pozice předsedkyně správní rady, ale spolupracuje i na tvorbě nových projektů a kampaní. Je spoluautorkou nové aplikace Travel a la carte, která byla spuštěna 1.7.2018 a v neposlední řadě je členkou POLO Clubu Praha. Olga je velmi společenská a komunikativní. Velmi ráda cestuje, zkouší nové věci, jezdí na silničním kole, hraje polo a skáče s padákem.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: člen AHR ČR

Navrhuje: