Představení kandidátů

Park Inn Hotel Prague

Miroslav Forejtek

Popište jak se konkrétně projevuje společenská odpovědnost ve firemní strategii a kultuře Vašeho zařízení:

Společenská odpovědnost je alfou-omegou našeho hotelu. Projevuje se jak ve vztahu k hostům, dodavatelům, obchodním partnerům tak samozřejmě i zaměstnancům. Již při výběru a zaučování zaměstnance dbáme na to, aby byl dotyčný/á srozuměn s Etickým kodexem společnosti. Naši dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a od všech je vyžadováno písemné potvrzení (dotazník) ohledně programu odpovědného podnikání uvnitř jejich společnosti. Tím předcházíme spolupráci s firmami, které se aktivně nestarají o životní prostředí či je jejich podnikání v rozporu s našimi etickými zásadami. Hotel se snaží nenásilně nabádat i hosty k odpovědnosti zejména v otázce životního prostředí, např. „Think Planat - safe water“ program (více o programu níže). V hotelové restauraci nabízíme jídla zdravého životního stylu, bio potraviny. Hotel Park Inn Prague má bezbariérový přístup pro handicapované hosty a několik pokojů pro ně vyhrazených a je schopný vyhovět každému speciálnímu požadavku hostů co se týče diet, alergií apod. Zaměřujeme se hodně na třídění odpadu a šetření energiemi. Spolupracujeme s některými charitativními spolky a nadacemi. V současné době rozjíždíme program na podporu mladých lidí z rizikových skupin a jejich zařazení zpět do běžného života. V hotelu působí Responsible Business tým složený ze zástupců jednotlivých oddělení, který se pravidelně schází, hledá a navrhuje nové činnosti a příležitosti zapojení společnosti do aktivit odpovědného podnikání, dohlíží na jejich plnění a organizuje akce pro zaměstnance. Vedoucí týmu je v kontaktu se zástupci Responsible Business týmů z ostatních hotelů řetězce Carlson Rezidor. Park Inn Prague hotel před několika lety získal a každým rokem obhajuje mezinárodní certifikáty Green Key a Safe Hotel. Organizace, které získaly certifikát Green Key, splňují řadu vysoce standardizovaných požadavků na ochranu životního prostředí. Pro získání certifikátu Safe Hotel prošel hotel přísným několikastupňovým auditem. Kriterii zajišťujícími tuto certifikaci jsou např. dobře propracovaný systém unikových cest a jejich kvalitní označení, forma informování hostů z hlediska jejich bezpečnosti, proškolený personál a krizový tým v hotelu. Dále řeší povinnosti bezpečnostní agentury, veškerá instalovaná protipožární zařízení, dobře vypracovaný systém evakuace, kamerový systém, umístění detektorů kouře atd. Z hlediska bezpečnosti se dále kontrolují procedury pro výběr zaměstnanců, evidence hostů, procesy zajištění první pomoci a napojení na nejbližší zdravotní zařízení atd. Naším významným interním programem je Think Planet - ambiciózní iniciativa společnosti Rezidor na úsporu energie a vody, která má pomoci hotelům snížit spotřebu energie a vody a snížit jejich uhlíkovou stopu. K tomu slouží detailně propracovaný plán, který náš hotel následuje. Některé kroky z programu jsou popsány níže v bodě 4.

Popište, jak se Vaši zaměstnanci zapojují do společensky odpovědných aktivit:

Již druhým rokem je hotel Park Inn Prague Dobrým Andělem. Sbírky se konají pravidelně a přispívají do nich všichni zaměstnanci. Letos poprvé jsme zorganizovali tombolu, do které přinesly ceny zaměstnanci. Lístky do tomboly se pak prodávaly na změstnanecké party a výtěžek byl použit pro Dobrého Anděla. Tato akce měla velký úspěch a budeme v ní dále pokračovat. Již od začátku působení hotelu sbíráme na všech pracovištích víčka od PET láhví. Ty pak předáváme rodině s postiženou dcerou. Výtěžek z prodeje víček rodina používá na speciální rehabilitační pomůcky. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o aktivitách naší společnosti, do kterých se mohou zapojit. Hotel pořádá 1x do roka sbírku oblečení pro Azylový dům z Prahy 8. Naši zaměstnanci se také aktivně zapojují k ekologicky šetrnému provozu hotelu. Šetření vodou, elektřinou či papírem (např. v tiskárně) je již automatickým chováním každého z nás. Tiskneme oboustranně a co nemusíme, netiskneme. Některé reporty se vypracovávají již jen elektronicky. Zaměstnanci se účastní akce „úklid kolem hotelu“, zapojují se (stejně jako hotel sám) do projektu „Hodina Země“. Většina zaměstnanců dojíždí do práce MHD či na kole. Veškeré společensky odpovědné aktivity jsou pro zaměstnance čistě dobrovolné.

Co je poskytováno Vaší společností zaměstnancům?

Naši zaměstnanci jsou nabádáni ke zdravému životnímu stylu. Hotel pravidelně organizuje sportovní akce, v hotelu fungue téměř od jeho otevření fotbalový tým, někteří zaměstnanci - zejména ženy - dávají přednost volejbalu, skupina zaměstnanců chodí společně pravidelně běhat. Zaměstnancům poskytujeme zdarma vstup do blízkého wellness-fitness centra, pravidelně jsou k dispozici vstupy na různé kulturní a sportovní akce v Praze, vstup zdarma včetně občerstvení máme vyjednaný také například na dostihy v Praze Velké Chuchli. V hotelové kantýně je poskytováno stravování zdarma pro všechny zaměstnance, kde se mimo klasické menu každý den podává zeleninový či ovocný salát. Zdarma jsou také nápoje pro zaměstnance: voda, káva, čaj. Každý zaměstnanec má 1x ročně nárok na tzv. „test stay“ – zdarma pobyt v hotelu včetně večeře. Zároveň mají zaměstnanci možnost využít slev na ubytování v rámci hotelového řetězce Carlson Rezidor a to i pro svou rodinu či přátele. Jednotlivá oddělení pořádají pravidelně teambuildingové akce, společně pak organizujeme 1x ročně letní zaměstnaneckou party a vánoční oběd s posezením a hodnotnými dárky pro všechny (i externí) zaměstnance. Dalšími benefity jsou narozeninové dárky a dárky k významnému životnímu jubileu či jiné příležitosti (svatba, narození dítěte). Každý měsíc se koná slavnostní oběd pro zaměstnance, kteří v daném měsíci slaví narozeniny. Vyhlašujeme zaměstnance měsíce a zaměstnance roku. Speciální ocenění získávají zaměstnanci, kteří jsou zmíněni našimi hosty na portálech jako je TripAdvisor, Booking.com, ale i přímo v děkovných emailech či osobním poděkování. Zaměstnanci dostávají zdarma ošacení (uniformy) a zdarma je jim hotel nechává čistit. Ostatní, kteří uniformy nenosí, mohou využít slev na čištění oděvu. Zaměstnanci, kteří častěji cestují na pracovní schůzky, mají k dispozici služební auto a příspěvky na MHD, vedoucí zaměstnanci používají služební mobilní telefony a notebooky. Po několika odpracovaných letech mají zaměstnanci nárok na sick days (3 dny ročně volna navíc). Naši pracovníci se také účastní pravidelných či mimořádných školení, které pro ně hotel připravuje. Jsou to zejména odborná školení, školení na poskytování servisu, výuka cizích jazyků, školení vedená manažery jednotlivých oddělení pro prohloubení znalostí i z jiných oborů. Mezi mimořádná školení patří např. školení „Kulturní odlišnosti a typologie hosta“, „Emoční inteligence“, „Přístup k nevidomým hostům“. Z povinných školení jsou to především školení BOZP, První pomoc, školení firemní kultury „Yes, I can!“, školení řidičů, školení Responsible Business (odpovědného podnikání), HACCP, IT Safety and Security Awarness. Některá školení jsou připravena formou e-learningu či přes skype. Dobrovolně se mohou pracovníci přihlásit na tzv. Cross Training – kdy si na jeden den může kdokoliv jít zkusit práci někoho jiného. Mimo klasická odborná školení probíhají také ochutnávky a jezdíme na různé exkurze. V minulosti jsme navštívili malešickou spalovnu, třídírnu odpadu, čističku, minulý rok vodní elektrárnu ve Štěchovicích, paštikárnu, firmu zabývající se pěstováním chřestu v Mělníku a Neviditelnou výstavu, kde si mohli zaměstnanci na hodinu vyzkoušet, jaké to je být nevidomý. Pro zaměstnance máme knihovnu s odbornou literaturou i beletrií. Jedním z nejvíce oceňovaných „benefitů“ je však přátelské prostředí a individuální přístup vedoucích zaměstnanců ke každému z nás. Toto „zdravé pracovní prostředí“ je zřetelné na našich výsledcích a komentářích od našich hostů, kde se všichni shodují na tom, že personál v hotelu Park Inn Prague je velice profesionální, přátelský, ochotný a vstřícný a hlavně usměvavý.

Jaké Vaše aktivity mají vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?

Hotel Park Inn Prague několik let podporoval mezinárodní nadaci World Childhood Foundation (WCF) založenou roku 1999 švédskou královnou Silvií. Nadace je zaměřena na ochranu dětí, v současné době má na 100 různých projektů ve více než 16 zemích zaměřujících se na prevenci, intervenci a vzdělávání. V minulém roce jsme nabízeli hostům prodej pohlednic a ručně vyrobených náramků ženami z třetího světa, jehož výtěžek šel právě této nadaci. Již od doby vzniku hotelu byla na recepci umístěna kasička pro WCF. V současné době opouštíme tuto organizaci a budeme se zaměřovat na podobnou problematiku avšak na lokální bázi. Pravidelně organizujeme Dny otevřených dveří pro studenty hotelových škol a učilišť a podobnou aktivitu jsme již realizovali i pro děti z dětských domovů. Podporujeme neziskovou organizaci Okamžik, která pomáhá nevidomým a slabozrakým občanům. Tato a její spřízněné oragnizace si v našich prostorách mohou zdarma organizovat přednášky a školení. V minulosti již hotel takto poskytl své prostory i například pro focení do kalendáře s tématikou „Slané děti“ (děti s cystickou fibrózou). Některý tříděný odpad poskytujeme dále mateřským a základním školám z našeho regionu, které si výtěžkem z něj mohou navýšit rozpočet na aktivity pro děti. Papír z tiskáren (tzv. šmíráky) nosíme do mateřských škol, kde jej děti ještě využívají. Mateřské a základní škole Na Děkance poskytujeme každý rok zdarma prostory pro Mikulášskou besídku a jiné aktivity pro děti. Jsme v kontaktu s úřadem pražské části Praha 2. Spolupracujeme s několika hotelovými školami a učilišti – SŠ gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, Hotelová škola Poděbrady a Střední odborná škola a učiliště U Krbu, Praha 10. Absolventi těchto škol pak u nás mohou najít i další uplatnění. Zaměstnáváme také stážisty a studenty v programu Erasmus. Některým poskytujeme zdarma ubytování po dobu jejich praxe. Druhým rokem se naši zaměstnanci účastní Teribear běhu, který pořádá nadace Tereza Maxová Dětem. Jsme Dobrým Andělem.

Čím přispíváte k ochraně životního prostředí?

Náš hotel je vybaven nejrůznějšími moderními technologiemi, které účinně šetří sportřebu energií. Ve všech koupelnách hotelových pokojů jsou instalované úsporné sprchové hlavice a baterie s perlátory, WC jsou vybaveny splachovadly s omezovačem množství vody. Ve všech prostorách hotelu máme LED světla a nově i LED televizory šetřící energii. Ve společných prostorách pro zaměstnance (tam, kde je to možné) a na toaletách jsou světla na fotobuňku. Okna hotelových pokojů mají ochranné folie proti UV záření. V případě, že je otevřené okno, vypíná se automaticky klimatizace na pokojích. Hotel má – jako jedna z mála společností - instalováno zařízení na rekuperaci odpadní vody. Hotelové garáže vytápíme zbytkovým teplem. V roce 2015 došlo k výměně všech výtahů v hotelu. Nové výtahy mají výrazně nižší spotřebu energie. Pokojské třídí odpad na pokojích a to papír, plast, sklo a hliník. Na hotelovém lobby je umístěn koš na třídění odpadu včetně koše na baterie. Koši na tříděný odpad (Ovetto) jsou vybaveny také konferenční místnosti. Ekologicky likvidujeme jedlé oleje z kuchyně, používáme lapol – separátor tuku. U hlavního vchodu využíváme v chladných nebo naopak ve velmi horkých dnech jen 2 ze 4 vchodových dveří, abychom zabránili úniku/vniku tepla z/do budovy. Dveře hlavního vchodu mají mechaniku pro automatické zavírání. Na všech hotelových pokojích využíváme systém centrálního vypínání elektřiny – kartový spínač. Pokojské karty při úklidu vytahují ze spínače, zapomene-li host sám. V případě, že si host nepřeje kartu vyndat (např. z důvodu nabíjení pc) a sdělí nám to, vypínají pokojské při úklidu samostatně všechny spotřebiče zvlášť. Pro pitný režim zaměstnanců máme k dispozici automat na vodu připojený přímo na vodovod, nekupujeme vodu v PET láhvích či barelech. Nicméně na PET láhve máme v zázemí umístěno několik lisů. Již několikátým rokem propagujeme „kohoutkovou“ vodu - zdarma pro hosty. Pro naše cateringové služby používáme jen recyklované a recyklovatelné materiály. Informujeme hosty o tom, že jejich ručníky budou vyprány pouze v případě, leží-li na zemi v koupelně, nepereme tak všechno prádlo každý den. Spolupracujeme s prádelnou, která pere a čistí prádlo ekologicky a nakupujeme ekologické produkty a čistící prostředky. Na hotelových pokojích máme doplňovací dispenzory na mýdla. Marketingové materiály a brožury máme v elektronické podobě, tištěné verze již prakticky nepoužíváme.

Jaká konkrétní opatření, aktivity, programy apod. jste uskutečnili v posledních 12 měsících? Jaký měl daný projekt, aktivita vliv na skupinu či prostředí , kterému byl určen?

V roce 2016 jsme se jako hotel stali Dobrým Andělem. Do pravidelných sbírek přispívají všichni zaměstnanci. Uspořádali jsme sbírku ošacení a hraček pro Azylový dům „Arcidiecézní charita sv. Terezie“ v Praze 8 Karlíně. Tuto sbírku plánujeme opakovat znovu koncem tohoto roku. Poprvé se někteří naši zaměstnanci zúčastnili Teribear běhu, který organizuje nadace Terezy Maxové. 1x ročně zveme na návštěvu rodinu Kačabových, která se stará o postiženou dceru a pro kterou již několik let sbíráme víčka. Tak jako každý rok jsme se aktivně účastnily Hodiny Země. Většina našich projektů je dlouhodobého charakteru, resp. se opakuje každý rok – například Den Otevřených pro studenty hotelových škol a učilišť, spolupráce s dobrovolnickým centrem Okamžik, navštívili jsme Neviditelnou výstavu a zorganizovali řadu exkurzí pro zaměstnance. V lednu 2017 došlo k výměně všech matrací na hotelových pokojích a dokončili jsme investiční projekt LED světla do všech pokojů a koupelen a kuchyně. Od léta 2016 máme na všech pokojích také LED televizory. V tomto roce došlo k několika změnám v nabídce snídaní – buffetové menu je více zaměřeno na zdravou výživu a čerstvé potraviny. V rámci sezónního menu hotelové restaurace nabízíme bio potraviny/organic food. V hotelu se druhým rokem konal Speed Festival, kterým podporujeme mladé umělce.

Promítá se odpovědnost podnikání Vaší společnosti do odběratelsko-dodavatelských vztahů?

Hotel si vybírá pouze certifikované dodavatele – HACCP, ekologická známka, ISO atd. Naši dodavatelé nám také vyplňují dotazník odkazující na některé body programu odpovědného podnikání. Tím předcházíme spolupráci s firmami, které se aktivně nestarají o životní prostředí či je jejich podnikání v rozporu s našimi etickými zásadami. Ve vztahu k našim dodavatelům či klientům jsme féroví, žádný z našich manažerů nepřijímá úplatky a dary, které by mohly našemu obchodnímu partnerovi zajistit výhodnější pozici pro vyjednávání. Spolupracujeme se společnostmi zaměstnávajícími zdravotně postižené občany. Jedním z našich významných obchodních partnerů je eco-prádelna Golgot. Dbáme na to, aby všichni naši zahraniční zaměstnanci měli v pořádku veškeré potřebné dokumenty a pracovní povolení.

Šíříte myšlenku společenské odpovědnost mezi hosty Vašeho zařízení?

K informování veřejnosti slouží obrazovka na lobby, kde se mohou hosté dozvědět o aktuálních projektech hotelu v rámci odpovědného podnikání. Na hotelových pokojích je v rámci interního televizního programu v info smyčce zmínka o programu Think Planet – celofiremní strategii zaměřenou na ekologii. V návaznosti na to najdou hosté na pokoji informaci, že mohou odmítnout každodenní úklid v případě dlouhodobého pobytu, resp. pobytu delšího než 3 dny a tím se v podstatě aktivně také zapojit. Nabádáme hosty, aby šetřili životní prostředí tím, že si nenechají vyprat ručníky každý den. „Recyklujeme“ i knihy, které nám po přečtení hosté často zanechají na svých pokojích: V lobby hotelu je k tomu vytvořena knihovnička. Hotelu byl opakovaně udělen certifikát Green Key a certifikát Safe Hotel. Oba certifikáty jsou vyvěšeny na hotelové recepci. O projektech našeho odpovědného podnikání se mohou hosté a obchodní partneři dozvědět také skrze sociální sítě (Facebook) a informujeme je i v našem pravidelném Newsletteru zasílaném emailem. Hosté mají možnost využít koš na tříděný odpad umístěný v lobby u výtahů. Informace o programu odpovědného podnikání je také součástí každé obchodní nabídky včetně zmínky o Carbon neutral meetings. Hotel má nově uzavřenou smlouvu s Eco friendly taxi company – taxi společností provozující elektromobily. Hosté se s námi nepřímo účastní Hodiny Země. Aktivně jim nabízíme zdarma zapůjčení jízdních kol včetně příslušenství a mapy cyklostezek, dále běžně poskytujeme informace ohledně běžeckých tratí v okolí hotelu i v celé Praze. Na jaře tohoto roku jsme zprovoznili Landing Page – po přihlášení k hotelové wi-fi se hosté dostanou na stránku informující o veškerém dění v Praze a okolí i o aktuální hotelové nabídce a akcích. Jsme jedním z prvních hotelů, který začal nabízet všem hostům vysokorychlostní internet zdarma.

Plánujete uskutečnit v příštích 12 měsících nějakou aktivitu podporující myšlenku CSR?

V příštím roce budeme pokračovat v již zavedených výše popsaných aktivitách. Nově bychom se chtěli zaměřit na sociálně slabé mladé lidi, podpořit mladé lidi z rizikových skupin a to jak nabídkou zaměstnání u nás či podporou jejich dalšího vzdělávání. V hotelových garážích budeme instalovat dobíjecí stanici pro elektromobily.

Jak dlouhodobě udržitelné jsou Vaše současné či plánované projekty?

Naše projekty jsou plánované dlouhodobě, ideálně nejméně na 5 let.