Představení kandidátů

Petr Čermák

Ředitel

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Jako ředitel Matrix hotelu s.r.o. a zároveň ředitel hotelu Studánka ****,Letoviska Studánka, ubytovny Lipovka a penzionu Rozárka má samozřejmě široký záběr působení v různých úrovních hotelových činností a z toho vyplývajících kvalit svých spolupracovníků. Nikdy není lehké řídit tak rozdílná ubytovací zařízení.

Zdůvodnění návrhu: Před sepsáním tohoto návrhu jsem si neodpustil areál navštívit a na místě se přesvědčit, jaká je jeho řídící práce. Proto mohu s plnou odpovědností sepsat níže uvedené hodnocení. Ředitel Petr Čermák je týmový hráč, což vyplývá i z pohovorů, které jsem neformálně provedl na místě. Sází na mladé lidi a celou řadu vychoval do vedoucích funkcí, z nich jeden dokonce získal ocenění jako Mladý manažer roku. Jeho systematická práce je vidět na pečlivě zpracovaných manuálech pro jednotlivé hotelové činnosti, což pomáhá pracovníkům orientovat se ve vlastní práci a vedoucím pracovníkům s kvalitní kontrolní a řídící činností. Dokázal vdechnout celému komplexu jednotnou myšlenku, která zároveň slouží jako základ marketingu a úspěšné prodejní politiky s plným využitím přírodní lokace okolí a to vše v místě, kde není jednoduché podnikat.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Petr Čermák je aktivní člen AHR ČR, který v tomto členství nehledá jen výhody, ale sám se snaží, aby tato asociace získávala stále lepší reputaci. Pomáhá asociaci při zlepšování kvality praktické výuky studentů, aktivně pomáhá získávat nové členy i partnery. Vytvořil kolem sebe stabilní tým svých spolupracovníků, což hovoří o jeho kvalitní práci s lidmi. Je rovněž nutné zmínit, jak se stará o kvalitní údržbu svých ubytovacích zařízení a o neustálou obnovu, což dává hostům zprávu, že jejich peníze slouží i ke zlepšování interiérů i služeb hotelu. Přestože v celé republice se cestovní ruch vyvíjí pozitivně je třeba zmínit, že celkové hospodářské výsledky zaznamenávají stálý růst a řediteli nechybí ani odvaha k přizpůsobování úrovně cen momentální situaci. Co více je třeba říci k tomuto návrhu - s plnou odpovědností jej dopuručuji k získání titulu ředitel roku.

NAVRHUJE: Pavel Hlinka

 

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: řízení Hotelu Studánka****, Ubytovacího domu Rozárka, Ubytovny Lipovka a Penzionu U lišáka. Celkem kapacita cca 300 lůžek


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Vážená Asociace hotelů a restaurací. Již dva roky sleduji nominaci Petra Čermáka na titul Hoteliér roku a nyní jsme se rozhodl nominovat Petra osobně a zde jsou moje důvody. Petra Čermáka jsem poznal v roce 1977 jako studenta techniky na brigádě na Labské boudě v Krkonoších kde jsem v té době působil na pozici ředitele hotelu. Již jako 17-letý chlapec byl nesmírně pracovitý a přestože studoval techniku, tak okamžitě působil v našem oboru jako "ryba ve vodě". Inteligentní, pracovitý, empaticky a tak zvaně měl "službu v krvi". Okamžitě po absolutoriu techniky ke mně nastoupil do Alpského hotelu jako číšník a dodnes jsem přesvědčen, že to byla jeho nejlepší volba v životě. Byť se naše pracovní cesty po pár letech rozešly, tak celých 40 let sleduji pečlivě jeho kariéru v hotelnictví a mám upřímnou radost, že jsem byl na počátku kariéry člověka, který dal hotelnictví tolik co si málokdo z nás dokáže představit. Za Petrem vidím 9 hotelů, kterým dal svoji osobitou tvář a dodnes na všech místech jeho působení o něm všichni mluví s respektem, uznáním a někteří i s láskou. Vidím za ním stovky spolupracovníků, které vedl vždy tím správným směrem a také za ním vidím stovky mladých studentů a učňů ve kterých vzbudil zájem o náš obor. V tomto směru jeho přínos pro hotelnictví neocenitelný. Jeho obrovským darem je umění předávání zkušeností, které sám sbíral a sbírá celý život. Jeho vitalita, nasazení a osobitý přístup k práci je obdivuhodný. Petrovou nesmírnou výhodou je to, že dokáže spojit zkušenost a fortelnost řemesla s nejmodernějšími manažerskými technikami. Stále kráčí dál a výš. Díky tomu vždy byli s jeho službami spokojeni nejenom hosté, ale i vedení firem pro které pracoval, protože dokázal v jakékoliv době i v jakékoliv lokalitě svěřené hotely řídit s velmi dobrými ekonomickými výsledky. Vše toto samozřejmě nyní již devátým rokem aplikuje v Hotelu Studánka****. Dle mého názoru je Petr Čermák moderní manažer s perfektní znalostí hotelového řemesla a obrovským darem přenosu tohoto umění na další generace a to ho nominuje, v roce 40 výročí jeho profesní kariéry na cenu Hoteliér roku. Ing.Petr Hnyk emeritní ředitel hotelů Labská Bouda, Alpský hotel, Montana atd.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Vzdělání : Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci 1979 Střední hotelová škola v Praze 1982 Vysoká hotelová škola v Praze 2004

NAVRHUJE: Petr Hnyk

 

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Ředitel letoviska Studánka **** v Rychnově nad Kněžnou, dále ředitel Matrix hotels, s. r. o. - hotel Studánka ****, Penzion Rozárka, ubytovna Lipovka, Odpovědný za celkový chod Matrix hotels, s.r.o


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Pan ředitel Bc. Petr Čermák by si zasloužil ocenění v kategorii hoteliér roku (hotely do 80 pokojů) hned z několika důvodů. Ze svého pohledu musím uvést jako hlavní důvod přístup k mladší generaci. V hotelnictví se osobně pohybuji již přes 14 let a pan ředitel Čermák je jeden z mála lidí, na kterého jsem během své kariéry narazil, který dokáže být naprostou inspirací a vzorem pro mladé, nezkušené a všechny začínající pracovníky v oboru. Není pouze vzorem, ale především se aktivně zajímá o rozvoj mladé generace v oboru a všem je naprosto nápomocný. Jeho přístup je opravdu dech beroucí. Pokud budu mluvit za sebe, nejvíce jsem si vždy vážil veškerého jeho času a trpělivosti, kterou mi osobně pan ředitel Čermák ochotně věnoval, aby mě vše naučil. To se opravdu tak nevidí. Pod panem ředitelem jsem osobně absolvoval několik pracovních pozic (od brigádnických po manažerské). Vše, co jsem se od něj naučil, ať z hlediska provozního, tak z hlediska lidského, dnes každodenně v praxi využívám. Dalším důvodem, proč by si pan ředitel nominaci zasloužil je to, jak práci v hotelnictví obětuje takřka vše. Na panu řediteli je opravdu vidět, že jeho práce je pro něj vším. Práce ho baví a to je vidět nejen na samém hotelu (stačí vkročit do hotelové lobby a ucítit tu skvělou atmosféru), ale také na jeho týmu, který vede. Doporučuji Letovisko Studánka osobně navštívit a už při příjezdu k hotelu vám bude jasné, že toto místo vede člověk na svém místě. Musím ohodnotit ještě jednu zásadní kladnou vlastnost u pana ředitele Čermáka Je naprosto přístupný všem novým trendům a technologiím, které výrazně ovlivňují obor. Jeho inovativní přístup tak posouvá kvalitu poskytovaných služeb jeho týmem ještě o další kus výš. Shrnutí: Dostalo se mi neskutečné satisfakce, člověk profesionál, pan hoteliér, který vždy byl a je mým profesním vzorem, se postupem času stal mým velice dobrým přítelem. Ač nyní jsem osobně součástí dodavatelským služeb pro obor HORECA, stýkáme se nejen pracovně, ale především jako dobří přátelé. Vznik přátelství tak je jen dalším důkazem, jak k mladé nastupující generaci v hotelnictví přistupuje, že nejde o nic nuceného, ale čistě o jeho skvělou povahu, a následně tak je mladším nezkušeným kolegům vzorem nejen profesním, ale i lidským.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Mezi další důvody, proč bych rád pana ředitele Čermáka nominoval je vztah k jeho hotelovému týmu. Nejen že organizuje volnočasové aktivity, ale také tým stále motivuje k dosahováním lepších výkonů, potažmo vyšších pozic. Je to člověk, který rozvijí potenciál individuálně každého zaměstnance. Jeho přístup je naprosto fér a především lidský. Pan ředitel je také velice aktivním sportovcem. Jeho jedna z nejoblíbenějších aktivit je běh, díky němu také hotel Studánka participuje na mnoha sportovních akcích. Sám pan ředitel Čermák se zasadil o každoroční pořádání Jarního půlmaratónu na Studánce a v okolí. Aktivně se také každý rok účastní spolu s hotelovým týmem i mnoha jiných dalších sportovních akcí. Mimo jiné právě jeho aktivitou také vznikla spolupráce mezi Nadačním fondem Aquapura a hotelem Studánka. Výše jsem uvedl především lidský pohled na to, jak dosahuje pan ředitel Čermák své úspěchy. Ale úspěšný ředitel se pozná především podle ekonomických výsledků hotelu a to, že hotel Studánka a samotný Matrix hotels s.r.o. prosperuje každý rokem lépe a lépe, jen podtrhuje jeho nesmírnou profesionalitu. Právě proto navrhuji pana ředitele Bc. Petra Čermáka na tuto cenu. Takových profesionálů, kteří motivují mladé lidi, vychovávají další generace, které budou působit v oboru (těchto lidí je stále větší nedostatek), kteří dosahují excelentních ekonomických výsledků a kteří se intenzivně starají o svůj tým není opravdu mnoho. Domnívám se, že v rámci našeho oboru bychom o takových lidech měli dávat více vědět a vážit si nich.


NAVRHUJE: Petr Pičman