Představení kandidátů


Štěpán Dvořák

Restaurant General Manager

POPIŠTĚ JAK SE PROJEVUJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE FIREMNÍ STRATEGII A KULTUŘE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Pilíře společenské odpovědnosti jsou nedílnou součástí naší firemní filozofie. V ekonomické oblasti se snažíme o pozitivní vztahy s investory, hosty a dodavateli. Rozvíjíme a motivujeme naše zaměstnance a snažíme se o rovnováhu mezi jejich pracovním a osobním životem. A v neposlední řadě implementujeme enviromentální projekty k lepší udržitelnosti. Jedním z příkladů může být minulý rok, kdy se značka Marriott International, pod kterou restaurace spadá, přidala k celosvětové kampani ‚Race to Zero,‘ která sdružuje společnosti, města a regiony s cílem dosáhnout nulové produkce skleníkových plynů v řetězci svých aktivit do roku 2050.

POPIŠTĚ JAK SE VAŠI ZAMĚSTNANCI ZAPOJUJÍ DO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH AKTIVIT.

Mezi našimi zaměstnanci vzniká cela řada iniciativ v oblasti udržitelnosti včetně sázení stromků, třídění odpadu, pořádání sbírek oblečení, které je pak dále smysluplně využito, aktivit pro dětský domov v Litoměřicích nebo nápadů vedoucích k úspoře elektrické energie. Zaměstnanci se aktivně podílejí na dalších charitativních činnostech, podporující celou škálu projektů. Nejnovějším projektem je pak instalace tří včelínů na střeše budovy, která proběhla v červnu a kde nyní pilně pracuje na 100 tisíc včel, o které se naši zaměstnanci starají.

JAKÉ VAŠE AKTIVITY MAJÍ VLIV NA ROZVOJ REGIONŮ, OKOLÍ, KOMUNIT ČI SPOLEČNOSTI?

Aktivit je mnoho. Jako jednu z nejdůležitějších vnímáme podporování regionálních zemědělců a rodinných farem. Nejde nám o to, abychom pouze odebírali jejich produkty, ale podpořili jejich podnikání a výrobu. Pravidelně je navštěvujeme a podílíme se společně na zemědělských aktivitách – rybolov, sběr, pěstování atd.

Lásku ke gastronomii rozvíjíme spoluprací se střední školou hotelnictví a gastronomie v Klánovicích. Pro studenty školy nabízíme praxe, kdy po absolvování školy mohou u nás působit.

Letos jsme dále spustili projekt na podporu začínajících hudebních umělců, kterým nabízíme možnost hudebních vystoupení v restauraci. Dále věnujeme pozornost i rozvoji české kinematografie, kdy jsme podpořili hned několik českých filmů (Princezna zakletá v čase 2, Němá tajemství). Letos jsme se stali i partnery hudebního festivalu Metronome nebo 26. ročníku festivalu Struny podzimu.V neposlední řadě je důležité zmínit, že jsme podpořili letošní Pride Business Forum a podepsali čestné memorandum na podporu LGBTIQA+ komunity a jejich začlenění do společensko-pracovního života.

ČÍM PŘÍSPÍVÁTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Co se týče provozu restaurace, v celé budově je využívána pouze „zelená“ energie z obnovitelných zdrojů a ve více než 80% prostor jsou instalována úspornější LED světla, na mnoha místech se senzorickými čidly.

Celá řada dalších zajímavých aktivit se vztahuje přímo ke kuchyni, kde se šéfkuchař David Rejhon inspiroval tzv. zero waste konceptem usilujícím o snížení plýtvání surovinami, opětovné zpracování organického „odpadu“ a vdechnutí života věcem, které by jinak skončily v kontejneru. Zde hraje významnou roli fermentace, která je důležitá nejen z pohledu snižování bio odpadu, ale má i blahodárné účinky na lidské zdraví a obohacuje pokrmy servírované hostům.Kulinářský tým se tak vyhýbá zbytečnému plýtvání a zjednodušeně řečeno, to, co neskončí na talíři, tedy slupky, pecky, dužiny, semínka a další odřezky, procesem kvašení zpracuje a znovu využije jiným způsobem. Ať už v podobě domácích olejů, octů nebo třeba miso pasty. Redukce plastů a plastových výrobků bylo u nás samozřejmostí.

K soběstačnosti a k přírodě šetrnému provozu přispívá i sběr, a hlavně pěstování vlastních surovin od bylinek a klíčků k jedlým květům. K dispozici máme zahrádku ve vnitrobloku.

Jako první restaurace v ČR jsme si pořídili profesionální kultivátor s nízkou spotřebou vody (8 litrů na měsíc).

V blízké době se rovněž plánuje instalace kompostéru a skleníku, ale třeba i upcyklace a znovu využití rozbitých talířů pomocí techniky “kingsugi”.

PROMÍTÁ SE ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ?

Ano, jak již bylo zmíněno, naší nedílnou součástí konceptu restaurace je spolupráce výhradně s lokálními dodavateli a farmáři vzdálené ne více než 200 km od Prahy. Podporujeme tak lokální farmáře a dodavatele čerstvých surovin a zároveň snižujeme uhlíkovou stopu.

ŠÍŘÍTE MYŠLENKU SPOLEČENSKÉ ODPVĚDNOSTI MEZI HOSTY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Ano, snažíme se naše hosty motivovat, aby přistupovali k udržitelnosti stejně zodpovědně jako my. Příkladem může být šéfkuchař David Rejhon, který osobně obchází hosty a vysvětluje v čem koncept Artisanu spočívá. Sám hosty vezme i do zázemí kuchyně, kde ukazuje všechny možné procesy a prostředky, jak dosáhnout v kuchyni udržitelnosti a objevit nové způsoby ekologického, a především chutného vaření.

KONTAKT, DATUM:

Kateřina Hajná, Marketing Manager. katerina.hajna@marriotthotels.com   26.8.2022