Představení kandidátů


Střední odborná škola Litovel

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR
Zajímavé aktivity pro studenty. Kontakt s reálným světem hotelů, restaurací a barů v
realizovaných projektech.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Aktivní přístup k regionálním akcím v gastronomii.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ
Odborný a profesionální pedagogický team, mimo pana ředitele i vedoucí učitel odborného
výcviku Zdenek Jančí
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích
Kvalita vybavení školy
Zapojení odborníků z praxe do výuky
Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi
Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru
Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí
Kvalita vybavení odborných pracovišť školy
NOMINOVAL:
Kortiš Zdenek, 776697909, 15.6.2022