Představení kandidátů

Střední odborné učiliště gastronomie Praha 10 U Krbu

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Škola dlouhodobě splňuje daná kritéria a je opakovaně oceňována za vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie. Na trhu vzdělávání patří škola mezi vyhledávané a odbornou veřejností doporučované instituce. V tuto chvíli má škola nejlepší odborné vybavení v ČR. Praktická příprava žáků probíhá v reálném prostředí vybraných gastronomických provozů pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku, kteří vzájemně sdílejí nejnovější poznatky v oboru a předávají je žákům.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kvalita poskytované výuky – nově propracované Školní vzdělávací programy – posílení návaznosti praktického procvičení teoretických znalostí

- Škola se věnuje každému žákovi a aktivně podporuje jejich zájem o zvolený gastronomický obor – nadaní žáci dosahují s podporou školy vynikajících výsledků.

- Výuka podle Kulinářského umění.

- Organizování pravidelných odborných klubů přístupných pro všechny žáky školy.

- Rozsáhlý kvalifikovaný pedagogický sbor pro výuku odborných předmětů.

- Škola vyučuje pouze gastronomické obory – odpovídá tomu vybavení školy i kvalita a množství odborníků.

- Škola dosahuje výborných úspěchů v celorepublikových soutěžích.

- Škola spolupracuje s vyhlášenými odborníky v gastronomii.

- Spolupráce s profesními cechy – asociacemi.

- Propagace gastronomie a gastronomických oborů v základních školách ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Spolupráce v zahraničí je v posledních letech přerušena z důvodu pandemie Covid-19. Plánujeme ji i nadále rozvíjet.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVALA: Kateřina Mrvová, 725 449 550, MrvovaK@souukrbu.cz; 23. 6. 2022