Představení kandidátů


Střední škola a Vyšší odborná škola CR České Budějovice

Střední škola a Vyšší odborná škola CR České Budějovice

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR

Škola je aktivním členem AHR, zástupce školy se vždy účastní jejích aktivit – roadshow, krajských sekcí. Odborní učitelé sledují různá jednání AHR, zejména v oblasti cestovního ruchu – Czech Tourism, aktivně se se žáky zapojují do příprav a následně i náslechů přednášek na Travelconu konaného v Českých Budějovicích. Škola se se žáky zapojila do Kulinářského umění, změnila ve výuce oboru kuchař, kuchař-číšník, gastronomie tematické plány, kdy každý žák má svou licenci /p. Roith/. Spolupracuje s dalšími odborníky z oblasti gastronomie - p. Zdeněk Křížek, p. Martin Svatek, zapojuje žáky do KU akademie pro talentované žáky, nominuje žáky do soutěže YOUNG CHEF. V letošním roce dosáhli žáci velkých úspěchů, kdy se do nominačního kola probojovali 2 žáci a ve finále na Makro Bocuse d´Or byli vyhlášeni a obsadili 1. a 2. místo. Zároveň se žáci školy účastnili i dalších soutěží v oboru kuchař, např. SOLLERTIA, AUSTERLITZ GASTROFORM, také v oboru barman - např. Junior Cocktail Competition -   JOHNNIE WALKER COCKTAIL COMPETITTION 2023 a CAPTAIN MORGAN FLAIR COMPETITION 2023 v Brně a dalších aktivit např. v oblasti čepování piva /Budvar pivní universita, Plzeňský Prazdroj/.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Co dodat, naše škola je v Jihočeském kraji známá, úspěšná, současná, spolupracující, aktivní.

Na závěr mohu určitě zmínit i osobní návštěvu p. ministra školství s doprovodem, která se uskutečnila letos v březnu. Pan ministr se zúčastnil vyučování, zkusil si čepování piva a v naší škole i poobědval.

Určitě si titul "Škola roku" zasloužíme...

Děkujeme a zveme Vás na návštěvu naší školy, budeme velmi rádi.

DALŠÍ DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ:

Střední škola a Vyšší odborná škola CR – České Budějovice

Naše škola zároveň spolupracuje s dalšími odborníky a podniky v regionu, pomáhá při cateringových akcích různých gastrozařízení, včetně Krajského úřadu, zajišťuje občerstvení vč. obsluhy při aktivitách p. hejtmana p. Martina Kuby, různých velkých akcích v Českém Krumlově, v Hluboké nad Vltavou. Odborné praxe má ve 27 podnicích včetně Třeboně, Lipna nad Vltavou, Českém Krumlově a samozřejmě v Českých Budějovicích. Žáci školy jezdí na odborné stáže do Mariánských Lázní do hotelu Falkensteiner SPA Resort, dále do Krkonoš, konkrétně Hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně, a do Pece pod Sněžkou. Jezdí i do Rakouska /např. Windischgarsten/, Německa /Bad Gastein a Bad Füssing/, dále do Španělska /oblast Costa Brava/ a dalších destinací podle zájmu žáků, a to i během školního roku.

Škola je velmi dobře vybavena, odborné učebny jsou prostorné, klimatizované, moderní /ve výbavě nechybí konvektomaty, vario systém, holdomaty apod./. Dokladem je také skutečnost, že vzdělávání pedagogických pracovníků pro KU Praha Grosseto probíhalo právě v prostorách naší školy. Probíhají ve škole i další akce odborných sekcí, např. Rational, Bidfood a další oborové platformy, velmi aktivní je spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou.

Odborní učitelé se zúčastňují různých školení, jsou zapojeni do různých projektů, např. Zvýšení kvality vzdělávání /šablony/ a dalších.

Nemůžeme zapomenout i zmínit velký důraz na výuku cizích jazyků, která je pro tento obor velmi důležitá.

Naše absolventy školy můžeme potkat v restauraci Červený Jelen, hotel Marriott v Praze i dalších hotelech a restauracích v destinacích naší republiky.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

 Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

 Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

 Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVALA: Bc. Eva Pluchová, epluchova@skolacrcb.cz, 11. 5. 2023