Představení kandidátů


Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Praha 4 Bráník

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Skvělá škola s velkým úsilím o podporu budoucího cestovního ruchu. Vysoce kvalitní studenti byli u nás zaměstnáni ihned po absolvování praxe.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Snaha o přítomnost a podporu studentů a hotelů/restaurací v areálu.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

N/A

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Johannes Schuschu, johannes.schuschu@pentahotels.com, 30.06.2022