Představení kandidátů


Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka

NOMINACE Č.1

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Velice dobrá a dlouholetá zkušenost se zapojením žáků do praxe!

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Vyjádření ředitele školy k doplnění nominace

Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace se může pyšnit bohatou historií, tradice výuky řemesel v Nové Pace je zaznamenána již od r.1885. Novodobá historie školy se píše od r.1957. Za dobu své existence škola prošla řadou změn, aby se postupně vyprofilovala na obory gastronomie a služeb. V současné době připravuje žáky v maturitním oboru Hotelnictví a oborech s výučním listem Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař, Výrobce potravin (Sladovník-pivovarník), Krejčí a Truhlář.

U všech oborů škola zjišťuje komplexní přípravu, v odborném výcviku vedle vlastních pracovišť spolupracuje s celou řadou partnerů. Výuku zajišťují plně kvalifikovaní pedagogové, kteří úzce spolupracují s odborníky z praxe. Ti jsou též lektory vzdělávacích kurzů organizovaných dle školního vzdělávacího programu a účastní se závěrečných zkoušek, v rámci, kterých každoročně navrhují nejúspěšnější absolventy na ocenění HK České republiky.

Škola je zapojena do projektu Kulinářské umění, do kterého jsou zapojeni všichni žáci gastronomických oborů. Do velkého finále soutěže o titul KU Young Chef 2019 se probojoval i náš žák Hoan Truong a získal skvělé 2.místo. Vzápětí dostal nabídku vstupu do juniorského národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Pro žáky školy je každoročně připravena bohatá nabídka vzdělávacích kurzů nad rámec běžné výuky (kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz restauračních cukrářských výrobků, someliérský kurz, baristický kurz, kurz ošetřování a čepování piva, barmanský kurz a navazující forma barmanského stylu práce Free style a další specializační kurzy).

Další odborné vzdělávání probíhá v rámci projektu Erasmus plus ve spolupráci s odbornými školami na Slovensku a v Polsku (vytváření e-learningových vzdělávacích materiálů, atd).

Od roku 2008 se škola pravidelně účastní světových olympiád a světových pohárů v Německu a Lucembursku v kategorii Culinary Artistry D2. Z poslední olympiády IKA Culinary Olympics STUTTGART 2020 škola přivezla 3 zlaté medaile. Od r. 2008 žákyně a učitelky školy získaly celkem 8 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí.

Žáci se dále účastní odborných soutěží v rámci ČR. V letošním školním roce se úspěšně zapsali na soutěži Melounový šampionát v Třebíči v carvingu. V 8 disciplínách žáci obdrželi celkem 1 zlatou, 5 stříbrných a 2 bronzové medaile.

Další soutěží, kde jsme byli nováčky, byl 20. ročník soutěže BIRELL CUP Brno. I z této soutěže jsme si odvezli jedno prvenství.         

Účast žáků a pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Žáci byli zapojeni do projektu Erasmus plus – akce KA2, spolupráce škol.Spolupráce probíhala s Hotelovou školou v Bardějově vzájemnými výměnami žáků i pedagogů.

Dále byli zapojeni do projektu Erasmus plus – akce KA1, která je zaměřená na mobility. Skupina žáků absolvovala odbornou stáž v hotelovém komplexu Kaštiel Mojmírovce na Slovensku. V rámci tohoto projektu se žáci účastní i pravidelných odborných praxí v hotelu Marktschellenberg-Berchtesgaden v Německu.

Škola je aktivním členem AHR ČR, její zástupci se pravidelně účastní setkání pro školy, které pořádá AHR. V rámci Královéhradeckého kraje jsme jedním ze školských gastronomických center. Jana Pošepná, členka pedagogického sboru, zastává funkci místopředsedkyně Východočeské pobočky AKC ČR. Pod záštitou AKC ČR se pedagogové a žáci školy zúčastnili workoshopů MOŘSKÉ PLODY a MODERNÍ BUFFETOVÝ-TALÍŘOVÝ PŘEDKRM. Lektorem byl Jiří Středa, předseda Pražské a středočeské pobočky AKC ČR, Culinary advisor & Executive chef firmy Nestlé.

Škola je členem Svazu pekařů a cukrářů ČR, Hospodářské komory ČR a dalších profesních sdružení.

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí:

Vedení školy dlouhodobě spolupracuje s řadou profesních partnerů, firem a s organizacemi zaměstnavatelů. Tuto spolupráci vidí v současné době jako nezbytnou. Mezi nejvýznamnější patří spolupráce s Anenskými lázněmi Lázně Bělohrad a.s., Léčebnými lázněmi Jánské Lázně, dále to jsou hotely Clarion Špindlerův Mlýn, Vojenská zotavovna Bedřichov, reSTART Jičín, Horizont Pec pod Sněžkou, Safari Resort Dvůr Králové nad Labem, pivovary a minipivovary v regionu. Ve všech provozech se žáci setkávají s moderním gastronomickým vybavením, kterým se může chlubit i škola v nově zrekonstruované cvičné kuchyni. Žáci se takmohou setkávat už od prvních okamžiků nástupu na gastronomický obor s vybavením, které splňuje všechny náležitosti moderní gastronomie.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

NOMINOVAL: Igor Mašín – jednatel SAFARI GASTRO s.r.o., 777 344 433, 20. 6. 2022

-----------------------------------------------------------------------------

NOMINACE Č. 2

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Motto školy, Život je zábava, když něco umím!“
Škola, nabízí žákům základních škol velkou škálu učebních oborů (kuchař – číšník, cukrář, pekař, truhlář, krejčí, výrobce potravin – sladovník, pivovarník), kdy se výuka žáků střídá týdnem teoretické výuky a týden odborného výcviku. Dále nabízí maturitní obor hotelnictví. Spolupracuje s hotely a podniky ve svém okolí i v Krkonoších mnoho let.

Jedná se o školu s bohatou tradicí a velkou úspěšností svých žáků na nepřeberném množství odborných soutěží, jak domácích, tak zahraničních. Soutěže jsou to zejména cukrářské, kde škola získává v modelářském umění jedno ocenění za druhým, a právě díky svému jménu si tak z mnoha svých žáků vychovává budoucí generaci nejen v řadách učitelů odborných výcviků. Dále se účastní také barmanských, truhlářských, carvingových, ale i jazykových soutěží. Škola pořádá pro žáky pravidelné odborné exkurze, návštěvy veletrhů a výstav.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Vedení školy se svým kvalifikovaným pedagogickým sborem je velmi aktivní ve vyhledávání nových příležitostí v rámci mezinárodních projektů podporovaných Evropskou komisí (Sokrates, Comenius, Leonardo, Erasmus). Žáci školy se tak mohli seznámit s prostředím a výukou v partnerských školách v 19 zemích Evropy, díky čemuž mají žáci možnost vidět nejen gastronomii v celém světě, ale také si vyzkoušet život například v Anglické metropoli.

Škola zajišťuje i zahraniční praxe v gastronomických oborech, a tak se studenti seznamují s organizací práce v různých zahraničních hotelech a restauracích. Díky spolupráci s cestovní kanceláří se více než 80 studentů vystřídalo na zahraniční praxi v Itálii a Chorvatsku, kde vykonávali gastronomické a delegátské práce. Další spolupráce probíhá s partnerským hotelem v německém letovisku Berchtesgaden, kde se žáci školy střídají na dlouhodobějších odborných praxích.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Vedení školy také neváhá uchopit příležitost a vysoutěžit grant na modernizaci školy, která je už tak multifunkční a velkou rekonstrukcí již prošla, protože moderní doba si žádá moderní prostředky, jež pomáhají pedagogům i žákům v rozvíjení se.

Pedagogičtí pracovníci ve škole se neustále vzdělávají v moderních trendech své odbornosti a předávají tak žákům aktuální znalosti a dovednosti. Ačkoliv je v současné době velká poptávka o žáky učňovských oborů, vedení školy dbá na kvalitní přípravu žáků do profesního života a dohlíží na to, aby žáci chodili pravidelně do školy. Svou péči věnuje bez výjimky všem svým studentům, které podporuje jak ve studiu, tak ve svém dovednostním rozvoji, aby je cílevědomě a svědomitě připravila pro jejich nastávající životní etapu.

V prvním ročníku se žáci zúčastňují lyžařského výcviku v rozsahu 1 týdne, III. ročníky absolvují sportovně turistický kurz pravidelně formou zahraničního pobytu v Chorvatsku. V programu přípravy jsou zařazeny odborné kurzy – barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz baristický, kurz péče o víno, kurzy malby na látky, kurz obsluhy CNC dřevoobráběcích strojů atd. Všechny kurzy jsou vedeny renomovanými odborníky. Vedle těchto akcí se žáci účastní řady dalších sportovních a kulturních aktivit. Pro zájemce škola nabízí rovněž organizační a technické zabezpečení autoškoly.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Ing. Karel Rada, rada@hotelhorizont.cz, 27.8.2022