Představení kandidátů

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka

Ředitel školy

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Škola je členem AHR ČR, dle níže uvedeného seznamu je zapojena ve všech aktivitách, účastní se setkání pro školy, které pořádá AHR. V rámci Královéhradeckého kraje jsme jedním z vytypovaných školských gastronomických center.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Mezinárodní projekty 2005-2019 Střední škola gastronomie a služeb se již mnoho let zapojuje do mezinárodních projektů podporovaných Evropskou komisí a úspěšně získává granty prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Jedná se především o programy Leonardo da Vinci a Comenius a v posledních letech programy Erasmus Plus. Projekty Leonardo da Vinci: Tyto projekty umožnily spolupráci v oblasti odborného vzdělávání se zahraničními školami a s podniky v oboru gastronomie a cestovního ruchu. Od roku 2014 jsou nazvány Erasmus plus – projekty mobilit KA1 1.Leonardo da Vinci – Partnerství „Kvalifikace překračující hranice - ke zlepšení pracovních šancí na trhu práce EU“( 2009-2010) Zapojené země : Německo(Schkeuditz), Polsko (Darlowo),Česká republika (SŠGS Nová Paka, SŠZ Kopidlno ) Cíl: Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nadnárodní kvalifikační modul ve spolupráci se zapojenými školami, jehož součástí byly také praktické workshopy studentů: zpracování marcipánové hmoty, kurzy carvingu, pečení restauračních moučníků, organizování slavnostní akce, flambování …. 2.Leonardo da Vinci – Mobility 2010-2011 Anglie, Německo 15 studentů (obory: hotelnictví a turismu, kuchař- číšník) si v rámci dvoutýdenní praxe vyzkoušeli svoji odbornou připravenost zapojením do pracovní činnosti v restauracích, hotelech a cestovních kancelářích v Londýně a v Lipsku: 3.Leonardo da Vinci – Mobility 2012-2013 Anglie Pracovních stáží k ověření odborných dovedností se v Londýně zúčastnilo celkem 22 studentů (obory: hotelnictví a turismus, podnikání, kuchař – číšník). Pobyt v Londýně přinesl studentům přes jejich počáteční obavy a nejistotu spoustu zkušeností, nabyli přiměřenou dávku sebevědomí, prohloubili si své jazykové a komunikační dovednosti a zjistili, že se i ve svém věku dokáží postavit na vlastní nohy. A to je zkušenost nejcennější. 4.Leonardo da Vinci 2013-2014: Anglie 20 studentů naší školy ((obory: hotelnictví a turismus, podnikání, kuchař – číšník, cukrář) absolvovalo dvoutýdenní pracovní pobyt v Londýně. Budoucí pracovníci v gastronomii si vyzkoušeli práci v hotelových provozech (čtyřhvězdičkové hotely Crowne Plaza London, Pullman), i v rušných restauracích např. v Coven Garden.. Cukráři našli uplatnění v proslulé francouzské výrobně Laduree. Někteří nahlédli do provozu cestovních kanceláří. Po roce 2014 jsou tyto projekty pod názvem Erasmus+ : 5. Erasmus + - projekt mobility KA1 2014-2015 Patnáctičlenná skupina studentů gastronomických oborů tak dostala šanci praktikovat po dobu dvou týdnů v anglické metropoli, v Londýně. Jednalo se o studenty oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník, kteří opět ve spolupráci s hostitelskou ADC College London mohli zrealizovat projekt pracovních stáží v rámci programu Erasmus plus. Získávali zkušenosti v rámci stáží v restauracích, hotelech, kavárnách a cestovních kanceláří v Londýně. Druhý běh - směřoval tentokrát na Slovensko. Sedmičlenná skupina studentů gastronomických oborů tak dostala šanci praktikovat po dobu dvou týdnů ve slovenských Mojmírovcích a Nitře. Studentky oboru Hotelnictví a turismu ve spolupráci s hostitelskou organizací Kaštiel´ Mojmírovce mohly zrealizovat pracovní stáže v rámci tohoto programu. Získávaly zkušenosti v restauracích (obsluha, kuchyň), v hotelu (recepce, housekeeping), v kavárně i baru v krásném prostředí zámeckého hotelového komplexu Kaštiel´Mojmírovce a v restauraci a kavárně hotelu v Nitře ( Hotel Agroinštitút). 6. Erasmus + - projekt mobility KA1 2016-2017 Celkem 32 studentů mohlo díky tomuto projektu vyjet za hranice, aby si vyzkoušeli práci v gastronomických zařízeních. Umístění v těchto zařízeních se uskutečnilo díky anglickému a slovenskému partnerovi, s kterými naše škola již několik let spolupracuje. I v letošním školním roce si naši studenti na stáži v Londýně vyzkoušeli, jak se žije v anglické metropoli a jak náročné je pracovat v cizojazyčném prostředí. Celkem 17 studentů - pracovních stáží v rámci programu Erasmus plus. Získávali zkušenosti v rámci stáží v restauracích, hotelech, kavárnách v Londýně. Druhý běh projektu. Patnáctičlenná skupina studentů gastronomických oborů tak dostala šanci praktikovat po dobu dvou týdnů ve slovenských Mojmírovcích a Nitře. Studenti oboru Hotelnictví a turismu a oboru Kuchař-číšník získávali v hostitelské organizací Kaštiel´ Mojmírovce zkušenosti v obsluze, kuchyni, na recepci a v housekeepingu v krásném prostředí zámeckého hotelového komplexu Kaštiel´Mojmírovce. Někteří ze studentů také pracovali v restauraci a kavárně hotelu v Nitře (Hotel Agroinštitút), kde si také vyzkoušeli své profesní zkušenosti při věších slavnostních akcích a rautech. Projekty zaměřené na pedagogy: 1.Leonardo da Vinci – Mobility 2013-2014 – tento projekt byl zaměřen pouze na pedagogy – získávání zkušeností v zahraničí: Estonsko (Pärnu ) – vzájemná výměna odborných učitelů (gastronomie,hotelnictví, turismus). V rámci projektů Leonardo da Vinci – projekty mobilit ( duben 2014) se mohli pedagogové ze Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace podívat do partnerské školy v Estonsku. Estonská škola „ Pärnumaa Kutsehariduskeskus” v lázeňském městě Pärnu působí po provedené školské reformě jako jediná škola pro odbornou přípravu učňů a studentů v tomto regionu a je zcela nově a moderně postavená, s moderně vybavenými školními dílnami a učebnami pro teoretickou přípravu, některé budovy jako například internát jsou zmodernizované. Náš zájem vzbudilo především vybavení výpočetní technikou. Škola získala moderní vybavení do učeben pro teoretickou přípravu a především pro své školní dílny, které si naši pedagogové mohli prohlédnout. Ve školních dílnách pro obor pekař a cukrář si mohli také vyzkoušet upéct místní výrobky a získat tak zajímavé recepty, mohli se seznámit se strojovým vybavením a s organizací odborného vzdělávání. čeští pedagogové mohli také navštívit některá pracoviště pro praktický výcvik v místních hotelech a restauracích. V prvních květnových dnech jsme na oplátku přivítali dvě pedagožky z této estonské školy u nás. Ukázali jsme jim, jak probíhá praktická i teoretická část výuky na naší škole. Měly možnost porovnat prostředí odborných pracovišť v našich partnerských hotelech a restauracích v Lázních Bělohrad a Špindlerově Mlýně s pracovišti v Estonsku. Navštívily také cukrářské dílny, kde si vyzkoušely výrobu českého chleba a některých zákusků. K naší radosti byly nadšené z přístupu našich odborných učitelů a učňů k řemeslu a z výsledků jejich práce. V současnosti běžící projekty: Erasmus + - KA1 : Za zkušeností do zahraničí 2018-2019 projekt určen pro pedagogy školy, kdy se pedagogové účastní různých seminářů a školení v zahraničí – jde o jazykové a odborné kurzy ( použití ICT techniky) – pro 3 pedagogy na Maltě a dále odborný kurz ( využití kulturního dědictví pro výuku)- jeden pedagog na Kypru. Dále tzv. stínování v partnerské škole. Partnerskou školou v tomto projektu je stejně zaměřená škola v Itálii, oblasti okolí Neapole. Do této školy se vydají sbírat zkušenosti především vyučující odborných předmětů a praxe – vyjelo 6 pedagogů, zaměřeno hlavně na praktickou výuku – odborných předmětů gastronomických a turismu ( kuchař-číšník,cukrář-pekař, hotelnictví – turismus,recepce). Projekty spolupráce odborných škol: 1.Leonardo da Vinci- Partnerství 2013-2015 Polsko(Pieszyce), Chorvatsko (Orahovica), Slovensko (Martin), ČR (Nová Paka, Třešť) – projekt zaměřený na využití zeleniny v gastronomii, uskuteční se workshopy pro studenty a učitele odborných předmětů. Název projektu „Wege zur Verbesserung in der Fachunterricht“ (Cesta ke zlepšení v odborném vyučování) napovídá, že byl tento projekt zaměřen na spolupráci odborných škol. Tentokrát se ke spolupráci sešlo 5 odborných škol zaměřených gastronomickým směrem. Projekt byl zaměřen na nalezení společných témat v gastronomických oborech, ale také využití oboru floristika v gastronomických tématech. Cílem bylo vytvoření nadnárodních kvalifikačních modulů na téma zelenina a její zpracování v gastronomii. V projektu zpracované kvalifikační moduly se zabývají tímto tématem, což je součástí vzdělávacích oborů gastronomie, kuchař-číšník, zelinář a florista. Jedná se o společné třecí plochy vzdělávacích modulů pro gastronomické vzdělávací obory a odbory zahradnicko-zelinářské. Ve vzdělávacích modulech se zapojené školy zabývaly novými moderními trendy: v cateringu - využití zeleniny ve smyslu prezentace jídel a moderními trendy v aranžování zeleniny. Šlo o kreativní vyřezávání zeleniny a její využití pro slavnostní stolové dekorace. Ve floristické oblasti šlo o seznámení se s novým stylem, morimono , který používá některé zeleniny nebo ovoce a také s možností vytvářet kreativní dekorace za pomoci vyřezávání zeleniny. projekty spolupráce škol ( v tomto případě jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných – všech typů škol, takže i různě zaměřeno- všeobecně, ale i k odbornosti škol): Projekty Comenius: Projekty mezinárodní spolupráce přispěly k poznávání vzdělávacích systémů, k posilování jazykových kompetencí a navazování neformálních přátelství mladých lidí v EU, ale i k poznávání zajímavostí regionů. 1.Commenius 2005-2006 , ještě v rámci progamu Socrates. Ve školním roce 2005/2006 získalo SOU a U Nová Paka od národní agentury Socrates grant na jazykový projekt v rámci podprogramu Commenius. Konkrétně se jedná o spolupráci děvčat učebního oboru krejčí s děvčaty stejného oboru německé školy GTB - GmbH - Leipzig, což v jednoduchém překladu znamená střední odbornou školu zaměřenou na praktickou přípravu žáků v učebních oborech. Projektu se zapojilo celkem 26 děvčat z obou škol s příslušnými pedagogy. Základem celého projektu jsou vzájemné 14 denní výměnné pobyty žáků. Děvčata v krejčovských dílnách společně zpracovala návrhy na pracovní oblečení pro učební obory na svých školách a ušila vzorky jednotlivých typů oblečení. 2.Comenius: „Gastronomietrend trifft Kochtradition in Sachsen und Böhmen“ – bilaterální projekt 2007-2009 Německo- Schkeuditz (partner GTB Lipsko) Při vzájemných návštěvách se studenti zabývali tradičními recepty, tradicemi a kulturou stolování. Připravili vhodné recepty a společně při vaření poznali tradice a mnohostrannost saského a českého jídelníčku, naplánovali a uskutečnili tradiční menu pro slavnostní oběd saské a české kuchyně. 3.Comenius-„PROMO&SHARE“- projekt partnerství 2009-2011 Slovinsko(Celje), Řecko (Peloponés-Agia Triada), Polsko (Darlowo), Itálie (Turín), Bulharsko (Nova Zagora), Rumunsko(Alba Iulia) Hlavním tématem projektu bylo sbírání informací týkajících se turistického potenciálu místních regionů, jejich vzájemná výměna a prezentace ať už formou malých turistických veletrhů či společnými setkáními s prezentacemi. 4.Comenius- „EUROPESCO“- projekt partnerství (2011-2013) Polsko (Darlowo), Itálie (Turín), Francie (Valognes – Normandie), Bulharsko (Nova Zagora) Projekt zaměřený do oblasti cestovního ruchu, mapující památky ze seznamu UNESCO v jednotlivých účastnických zemích. Studenti společně zpracovali obrazový a textový materiál včetně filmového záznamu, který poslouží k propagaci a přiblížení těchto památek v zahraničních školách. V současnosti běžící projekty: nyní už pod označením Erasmus – plus – projekty spolupráce KA2 5. Projekt Erasmus plus – KA2, projekt spolupráce škol : Good food,better health –2018-2020 č. projektu 2018-1-IT02-KA229-048417_2 gastronomický projekt určený nejen pro pedagogy ale také hlavně pro studenty, kteří se tak mohou v rámci zahraničních mobilit podívat do zahraničních partnerských škol v Itálii, Portugalsku a Polsku. Projekt "Good food, better health" se zaměřuje na budování evropského partnerství mezi školami zaměřenými na gastronomii z Itálie, Polska, Portugalska a České republiky s cílem posílit rozvoj praktických procesů výměny a porovnávání různých kulinářských tradic a gastronomických zkušeností. Projekt se zaměřuje na problematiku zdravých a vyvážených stravovacích modelů, snižování plýtvání potravinami, propagaci gastronomických tradic a posilování profesních dovedností studentů těchto škol. Jeden z hlavních cílů je také posílení společného dědictví evropské gastronomie, rozmanitosti a kvality zemědělsko- potravinářských výrobků a získání povědomí o regionálních potravinách a jejich využití v kuchyni. Během dvouletého projektového období ( 2018-2020) studenti navštíví partnerské země a seznámí se s místními gastronomickými zvyklostmi. První návštěvu absolvovali naši studenti v hostitelské škole v postugaslké Fátimě od 4.2.-9.2.2019. Největším zážitkem bylo samozřejmě vaření, kde si společně se studenty z ostatních zemí seznámili s místními surovinami a vyzkoušeli portugalské recepty jak dezertů, tak také hlavních jídel. Asi největší obavy byly z receptů na přípravu rybích specialit, neboť některé ryby viděli studenti poprvé. Kromě vaření navštívili naši studenti i nedaleké město Ourem, kde je sídlo partnerské školy a přivítal je tu také místostarosta města. Zážitkem byl také místní trh, kde se prodávalo prakticky vše, ale nejvíce si budou naši studenti asi pamatovat i nepříjemné pachy z prodávaných ryb a naložených tresek. Další zahraniční spolupráce 1.Ve školním roce 2008-2009 probíhal e-twinningový projekt, ze kterého pak vzešel, tzv. miniprojekt „Taste of Gastronomy“ podpořený grantem Královehradeckého kraje, díky kterému mohli naši studenti navštívit partnerskou školu v Polsku (Darlowo).Tento projekt se zabýval tradicemi a současností regionální gastronomie na Novopacku. Výsledkem byl propagační materiál s gastronomickým tématem v polštině, angličtině a češtině. 2.Zahraniční praxe 2011-2019:Itálie, Chorvatsko Díky spolupráci s cestovní kanceláří SBV si naši studenti oboru Hotelnictví a turismu mohli vyzkoušet práci v turistickém ruchu v zahraničí. Více jak dvě desítky studentů se postupně vystřídalo v turistických střediscích, kde pracovali na pozici pomocných delegátů, vyzkoušeli si práci s turisty a pomáhali v zajištění obsluhy v restauračním provozu. V době pracovního volna mohli poznávat krásy přímořských středisek, italského Caorle a chorvatského Igrane. V posledních letech převažuje praxe v Chorvatsku. 3.Zahraniční praxe 2015 -2019: Lempllehen v Německo Naše škola již dlouhodobě poskytuje možnost pro studenty gastronomických oborů, aby se zúčastnili stáží a praxí v zahraničí. Mají tak možnost uplatnit nejen své odborné znalosti a dovednosti, ale také své jazykové kompetence. V loňském školním roce jsme zahájili spolupráci s majiteli hotelu Lempllehen v Německu. V rámci této praxe získají studenti zkušenosti nejen v oblasti obsluhy v restauraci (prostírání stolů, servírování jídla hostům, debaras) a housekeepingu, ale také prověří své znalosti cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Ve volném čase mohou studenti poznávat krásy zdejší přírody, seznámit se s místí kulturou, navštívit Salzburg, Berchtesgaden, Hitlerovo Orlí hnízdo nebo jezero Königsee. Ve školním roce 2014/2015 se studentky oboru hotelnictví střídaly na měsíčních praxích od června do konce října. Každá z nich tak strávila v Německu téměř celý měsíc. Ve volném čase mohou studenti poznávat krásy zdejší přírody a seznámit se s místí kulturou. Další aktivity: zahraniční výjezdy – praxe: v rámci projektů Ćesko – polské spolupráci, jako partneři v projektech regionálního sdružení Panda – projektů Inspir: 1.2014 skupina vybraných studentů oboru Hotelnictví a Kuchař-číšník Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka navštívili školu stejného zaměření v lázeňském středisku Polanica Zdroj. Studenti měli možnost se seznámit s tradičními učebnami a specializovanými učebnami gastronomických oborů (cvičná kuchyň, restaurace, recepce, cestovní kancelář a cvičný hotelový pokoj). Po prohlídce školy následovala návštěva centra lázeňského střediska , která byla vedena paní učitelkou a dvěma polskými studentkami. Čeští studenti se tak dozvěděli o historii lázní a tradicí léčení v tomto lázeňském středisku, prohlédli si krásný lázeňský park s velkým vodotryskem a někteří mohli ochutnat léčivou vodu v pavilonu zřídel. Součástí návštěvy byla také prohlídka luxusního čtyřhvězdičkového hotelu Bukowy Park, jehož manažerka studentům ukázala jednotlivé typy pokojů, stravovací úsek s restaurací a kavárnou a wellnessové zařízení se saunami, koupelemi, tělocvičnou a bazénem. Studenti si také prohlédli lázeňský komplex , sanatorium Wielka Pieniawa, kde navštívili velký bazén, moderní tělocvičnu a rehabilitační část s jednotlivými balneologickými zařízeními – vyšetřovnami,vodoléčbou s koupelemi, magnetoterapií, elektroléčbou a úsekem inhalací . nahlédli také do jednotlivých typů pokojů a do stravovacích zařízení tohoto komplexu. V rámci tohoto projektu polská škola také navštívila i naši školu. 2. 2018 - V rámci dalšího projektu Inspir (česko-polský projekt) vybraní studenti oboru cukrář- pekař z naší školy - pracovní výjezd do Polska. V rámci tohoto projektu navštívíme polské město Jawor (cca 100km z Nové Paky), kde si žáci prohlédnou cukrářsko-pekařskou firmu Furtak. Budou mít možnost zapojit se do výrobního procesu. Tato zahraniční praxe umožní žákům seznámit se s novými formami organizace práce v reálném prostředí a motivovat je k dalšímu vzdělávání jak po odborné, tak i jazykové stránce. Dvoudenní praxe ve firmě Furtak – prohlédli si a i skutečně pracovali ve firmě. Na oplátku se zástupci firmy Furtak a polského partnera projektu podívali i do naší školy. Do projektu se zapojili také tři mistři odborného výcviku (pekař- Eliáš, cukrář- Hebká,Bělohlávková)

Nominuje: Ing. Ladislava Kocourková

ŘEKLI O SOBĚ: Moderní škola s bohatou tradicí, tak by se mohla charakterizovat Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka. Škola v současné škole připravuje žáky v maturitním oboru Hotelnictví a v šesti oborech s výučním listem: Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař, Truhlář, Krejčí a od školního roku 2019/2020 také v novém oboru Výrobce potravin ŠVP Sladovník-pivovarník. Multifunkčně vybavená škola, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, disponuje i plně vybavenými moderními dílnami pro odborný výcvik, zejména prostory pro gastronomické obory prošly v loňském roce rozsáhlou inovací.

Střední škola gastronomie a služeb je aktivním členem AHR ČR.  Zástupci se pravidelně účastní setkání pro školy, které pořádá AHR. V rámci Královéhradeckého kraje jsme jedním z vytypovaných školských gastronomických center. Spolu s Královéhradeckým krajem se podílíme na přípravě Gastroakademie, kterou bychom rádi nastartovali od školního roku 2020/21.

Nedílnou součástí přípravy žáků jsou odborné vzdělávací kurzy (barmanský, baristický, someliérský, vyřezávání ovoce a zeleniny, cukrářský kurz, kurz ošetřování a čepování piva, flair kurz a řada dalších). Škola spolupracuje s řadou odborníků z praxe, jak ve výuce, tak i v pořádání různých kurzů nebo u závěrečných zkoušek, kde v přítomnosti odborníků z praxe dochází k nominování výborných žáků na Ocenění HK ČR.

Žáci i pedagogové jsou průběžně zapojováni do mezinárodních projektů již od roku 2005, aktuálně probíhají projekty Erasmus+ KA1, KA2.

Odborné stáže a semináře jsou běžnou součástí života školy, např. zapojení pedagogů a žáků v projektu Kulinářské umění a postoupení 2 žáků do soutěže Young Chef 2016.

V rámci projektu IKAP organizovaném Krajským úřadem KHK za součinnosti SŠGS Nová Paka probíhá série kurzů s předními gastronomickými lektory pro odborné učitele z Královéhradeckého kraje.

Další aktivní členství školy je v AKC a Svazu pekařů a cukrářů ČR.

Spolupráce s gastronomickými zařízeními probíhá ve špičkových hotelech v celé oblasti Krkonoš, s lázeňským komplexem v Lázních Bělohradě, s nově zrekonstruovaným čtyřhvězdičkovým hotelem Restart v Českém ráji.

Škola se může pochlubit celou řadou cenných úspěchů na domácích i mezinárodních soutěžích – např. GASTRO HRADEC, IKA Olympiade der Köche v Erfurtu, CULINARY WORLD CUP v Lucemburku, kde se pravidelně umísťuje na předních místech.

Motto školy: „Život je zábava, když něco umím!“