Představení kandidátů


Viliam Sivek

Jednatel

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI

Majitel a jednatel firmy s 30letou tradicí, kterého poprvé musíme nominovat v kategorii hoteliér roku do 80 pokojů. Nezlomný lídr, bojovník a vizionář, který svojí neutuchající energií, byť se ztrátami, zvládl situaci, která mnohým zlomila vaz.

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Viliam Sivek je „nezmar“ a „nestor „cestovního ruchu. Obětoval mu bez nadsázky celý svůj aktivní život. Vybudoval bez pomoci cizího kapitálu největší českou hotelovou společnost, která neměla ve své době u nás obdoby a provozovala více jak 43 hotelů. Zaměstnával až 1.000 zaměstnanců, které znal téměř všechny jménem.

Není výjimkou, že někteří jeho zaměstnanci pracují u firmy více jak 25 let. Osobní vztahy, neposkvrněné korporátní anonymitou, měly velkou měrou vliv na chod společnosti a jeho chuť v práci stále pokračovat.

Přestože byl nucen čelit za všechna ta léta mnoha nemalým problémům, jako například povodně 2002, ekonomická krize 2008, povodně 2013 a nakonec i bezprecedentnímu zmrazení cestovního ruchu z důvodu Covidu 19, který pro jeho firmu znamenal téměř likvidaci, nikdy neudělal krok zpátky a stál si pevně za tím co celá léta budoval. Vždy ale přemýšlel v širších souvislostech a nemyslel jen na svoji firmu a své zaměstnance, nýbrž bojoval za celý obor ať už v rámci ACK, Unie cestovního ruchu, které byl zakladatelem, nebo v posledním zmiňovaném případě 2 let Covidové agonie jako člen krizového štábu vlády ČR společně s prezidentem AHR Ing. Stárkem. Aktivně se podílel na vzniku dotačních programů pro zasažené odbory cestovního ruchu. Jeho neustálé a věcné připomínky k výzvám a programům vlády na podporu podnikatelů v cestovním ruchu, kteří byli nejvíce zasaženi dopady pandemie Covid-19, přispěli k tomu, že finální podoba těchto programů/dotací, jako např. Covid-nájemné, Covid-gastro, Covid-21, Covid–nepokryté náklady, byla pak skutečnou pomocí podnikatelům v cestovním ruchu při jejich čerpání. Obracelo se na něj řada podnikatelů s prosbou o pomoc, co by bylo potřeba „vpasovat“ do dané výzvy, ale i o pomoc s vyplněním žádosti o dotaci a nikdy neřekl ne. Ačkoliv jeho společnost byla také těžce zasažena opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19, tak vždy byl otevřený naslouchat problémům kolegům z oboru a hledal cestu, jak jim pomoci v této zcela bezprecedentní situaci. Nikdy nečekal až někdo přijde a pomůže mu na nohy, vždy stál na čele pelotonu těch, kteří hledají cestu a řešení.

V neposlední řadě pak po vypuknutí války na Ukrajině byl Viliam Sivek jeden z prvních, který hned 24.2.2022 nabídl zcela bezplatně hotel Selský dvůr uprchlíkům z Ukrajiny k dočasnému azylu.

Restuarace hotelu Selský dvůr je držitelem certifikátu Czech Special.  Czech Specials je zároveň certifikační značkou, která má zajistit, že v takto certifikovaných restauracích budou hostům poskytovány kvalitní služby a tradiční české pokrmy budou podávány v odpovídající kvalitě.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Jestli má být výroční cena AHR udělena někomu, kdo si toto ocenění skutečně zaslouží a kdo i při vlastních podnikatelských problémech má v sobě sílu nehledět jen na sebe, ale srdce mu velí pomáhat ostatním, tak je to právě Viliam Sivek, který by měl být oceněn.

NOMINOVAL: Zdeněk Štěpán, stepan@sivekhotels.cz, 6032294309, 9.8.2022