Představení kandidátů


Vladana Horáková

Managing Partner

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Vladana Horáková je Managing Partnerem společnosti Golden Apple Hotels. Společnost se zabývá řízením hotelů, kde některé společnost přímo vlastní nebo také spravuje formou smlouvy o managementu, nebo nájmu. Ve své pozici je přímo zodpovědná za celý chod společnosti a nese zodpovědnost za její kompletní hospodářský výsledek. Vladana ze své pozice ovládá jednání na všech úrovních managementu. Tedy od hotelových zaměstnanců až po investory, či majitele hotelů.


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Vladana je hoteliérem srdcem a duší. Její nasazení pro úspěch každého jednotlivého produktu je naprosto příkladové a "udržet tempo" s Vladanou je skutečnou výzvou. Vladana za poslední dekádu rozjela několik skvělých hotelů a vždy dokázala položit základy, které mají dodnes platnost. Mezi její významné projekty patří pozice ředitelky hotelu Angelo na Smíchově, kde strávila cca 5 let. Následně rozjela hotel Aquapalace v Čestlicích, odkud následovala do dnešní exekutivní pozice, kterou zastává již několik let. Rád bych se zastavil u hotelu Aquapalace v Čestlicích, který rozjela tak, že během několik málo měsíců skoro nebylo možné si rezervovat pokoj. Cca 8 let hotel následně řídila na denní bázi. Dnes se společnost Golden Apple Hotels opět stará o management výše zmíněného hotelu a nejenom hotelu, ale také Aquaparku jako takového. Její kreativní přístup k marketingovo-prodejním aktivitám se pomalu stává legendárním.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Vážená komise, jsem přesvědčen, že Vladana Horáková je tím naprosto správným kandidátem na Hoteliéra Roku 2019 a věřím, že mě v mé nominaci podpoříte.

Navrhuje: Jiří Gajdošík

 

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: 1. Aquapalace Resort Prague - celoživotní propojení s brandem Aquapalace od samotného otevření resortu, řízení hotelu i aquaparku, 2. Regionální působnost - při souběžném působení v pozici GM Lázně Libverda - během krátké doby došlo k rozkvětu lázní v zapomenutém regionu po stránce kvality služeb i kvality léčby; vliv řetězcového řízení se pozitivně podepsal na rozvoji odborných a profesních schopnostech místních zaměstnanců 3. Trvalé vzdělávání a vychovávání nových odborníků v oboru - v pozici externí spolupracovnice, odborné asistentky katedry hotelnictví na Vysoké škole hotelové v Praze, propojování praxe v hospitality světě s vysokoškolskou teorií 4. Činnost certifikovaného kontrolora Hotelstars Union při AHR ČR - osvěta především v regionech a směrem k malým podnikatelům v hotelnictví

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR:1. Dlouholeté úspěšné působení v oboru hotelnictví na nejvyšších manažerských pozicích (Golden Apple Hotels, Orea Hotels and Resorts, Aquap.alace Resort Prague, Angelo Hotel Prague, Vienna International Hotels and Resorts) 2. Aktivní podpora systému Hotelstars Union (certifikovaný kontrolor) 3. Vzdělávací a tvůrčí činnost - výuka předmětů Základy hotelnictví a gastronomie a Ekonomika hotelu v českém a anglickém jazyce na Vysoké škole hotelové v Praze; řešení projektu Impact of Company Culture on Company Performance 4. Cílená snaha o zvyšování kvality zaměstnanců nejen na území hlavního města Prahy, ale i v regionech České republiky

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Dvouleté působení v zahraničí (Radisson Blue Vienna, Rakousko) Inženýrka Horáková zvlášť významným způsobem pozitivně přispívá v akademickém prostředí k předávání praktických zkušeností studentům VŠH jak v prezenční, tak v kombinované formě studia v bakalářském i v navazujícím magisterském stupni studia a jako odborník z praxe naplňuje podstatu nově akreditovaných profesně zaměřených studijních programů. Již 3 roky vyučuje a oponuje bakalářské a diplomové práce. Oceňuji, že z vlastního rozhodnutí sama před pěti lety dokončila vysokoškolské studium. Je uznávanou expertkou a jako žena má v oboru mimořádně významné postavení.

Navrhuje: Ing. Petr Studnička, PhD.

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Generální ředitel hotelového řetězce Golden Apple Hotels


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Trvalý a progresivní rozvoj Aquapalace Resortu v pozici Generálního ředitele, Dvouleté souběžné působení v pozici GM Lázně Libverda s prokazatelnými výsledky ve zviditelnění lázní, zlepšení kvality služeb pro klienty i rozvoje dovedností a kvality servisu personálu Dlouholeté působení na VŠH v pozici odborného asistenta, vyučujícího v Bc a Ing. studiu, vysoký přínos z praxe pro studenty


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Paní Horáková působí v hotelovém průmyslu, už dlouhá léta a je ikonou celého odvětví nejenom v Praze ale i v ostatních částech republiky. I z tohoto důvodu si myslím, že si ocenění zaslouží.
VAŠE JMÉNO, KONTAKT, DATUM, PODPIS: Petr Nešpůrek, MBA

Navrhuje: Petr Nešpůrek

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Aktivní spáva několika hotelů, přímé řízení či prostřednictvím smlouvy o managementu. Přímo zodpovědná za jejich hospodářské výsledy a kvalitu poskytovaných služeb. Léta zkušeností při řízení techto společností, hotelů: Golden Apple Hotels, Orea Hotels and Resorts, Aquap.alace Resort Prague, Angelo Hotel Prague, Vienna International Hotels and Resorts. Zároveň její progresivní metody obchodování hotelů jsou velmi efektivní a účinné.


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR. : Vladana je skutečně ženou na svém místě, pro náš obor byla přímo zrozena. Její naprosto jedinečné pracovní nasazení a tah na branku je příkladné, výsledky její práce tomu také právem odpovídají. Je motorem mnoha aktivit, počíbaje práce s mladými lidm na VŠH až po její charitatvní aktivity.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Vladana zastává v našm oboru naprosto jedinečnou pozici, proto jsem plně přesvědčen o správnosti udělení titulu Hoteliér roku - hotelové řetězce a hotely nad 80 pokojů, právě Vladaně Hrákové.


NAVRHUJE: Tomáš Blabla