Představení kandidátů

Vladimír Bureš

Ředitel hotelu

Oblast řízení a odpovědnosti:

Ředitel hotelu Port.

Důvody pro nominaci kandidáta na výroční cenu AHR ČR:

Pan Bureš je pozitivní, moderní a otevřený člověk, který přistupuje zodpovědně k řízení hotelu. Nebojí se inovací, které pak následně implementuje pro zlepšení kvality hotelu. Jeho nový projekt - terminály pro získání okamžité zpětné vazby hotelových hostů přímo z místa a v reálném čase, kdy tyto podněty se okamžitě dostávají ke konkrétním zodpovědným osobám a tito pak mohou pracovat s těmito informacemi. Díky nim se pak hotel může dále posouvat a efektivně a účelně rozvíjet své služby ke spokojenosti svých hotelových hostů. Další doplňující informace: Pan Bureš je člověk, na kterém je vidět, že má rád své město Doksy a okolí, ve kterém žije, a to se odráží příznivě na jeho práci.   

Nominuje: Hana UrbanováOblast řízení a odpovědnosti: Vladimír Bureš (nar. 29. 1. 1972, ženatý, 3 dcery) je plně odpovědný za řízení hotelu Port v Doksech na břehu Máchova jezera. Funkci ředitele hotelu zastává od roku 2002 do současnosti. Důvody pro nominaci kandidáta na výroční cenu AHR ČR:  Ředitel hotelu Port zvládl celkovou rekonstrukci čtyřhvězdičkového hotelu včetně jeho dostavby, která probíhala od září 2011 do června 2012. Hotel má mimořádně dobrou pověst nejen u odborné veřejnosti, ale především u pravidelně se vracejících loajálních hostů, jejichž podíl tvoří až 50 % z celkového počtu ubytovaných hostů. S ohledem na délku působení, loajalitu k zaměstnavateli a vysokou kvalitu poskytovaných služeb doporučuji udělení Výroční ceny AHR ČR 2020 v této kategorii panu Vladimíru Burešovi.

Další doplňující informace:

Počátkem roku 2003 získal hotel Port certifikát systému managementu jakosti ISO 9001, který je do současnosti pečlivě udržován a prochází pravidelnými audity. Ředitel hotelu v celé své pracovní kariéře uplatňuje odborně nabyté znalosti, schopnosti a dovednosti ze Střední hotelové školy v Mariánských Lázních, kterou absolvoval v roce 1990. Účastní se odborných kurzů pořádaných AHR ČR. Svou profesní kariéru spojil se Státním podnikem Interhotel Slovan ve Františkových Lázních, poté působil v Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou a v Grandhotelu Pupu v Karlových Varech.

Nominuje: Petr StudničkaOblast řízení a odpovědnosti: Jako ředitel má plnou zodpovědnost za řízení, povoz a ekonomické výsledky hotelu.

Důvody pro nominaci kandidáta na výroční cenu AHR ČR:

Je absolventem Hotelové školy Mariánské Lázně a celý svůj život hotelnictví zasvětil. Začínal jako číšník, pracoval jako vedoucí provozu a zástupce ředitele hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, zkušenosti sbíral i jako Food & Beverage manager Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. A průběžně se dál vzdělával. Posledních osmnáct let úspěšně řídí hotel Port v Doksech u Máchova jezera, který pod jeho vedením prošel i celkovou rekonstrukcí a dostavbou. Hotel je členem AHR ČR i AKC ČR, má zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a trvale vykazuje velmi dobré ekonomické výsledky. Ředitel Vladimír Bureš je velmi aktivní a profesně angažovaný člověk. Trvale sleduje novinky a trendy v oboru a po zralé úvaze je aplikuje v praxi. Aktivně spolupracuje s několika středními odbornými školami a Vysokou školou hotelovou v Praze. Jejich studenti v hotelu vykonávají své praxe a několik absolventů je již v managementu hotelu zaměstnáno. V rámci AHR ČR v letech 2008 – 2011 aktivně působil jako předseda Krajské sekce Libereckého kraje. Nyní se věnuje hlavně práci přímo v místě. Aktivně působí ve spolku Máchův kraj - destinační management z. s. a je aktivním členem dozorčí rady Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, která zde organizuje péči o čistotu vody, ochranu přírody a celkově udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Jeho silnou stránkou je schopnost vést a správně motivovat své spolupracovníky. Vždy se za své zaměstnance dokáže postavit, a to prokázal i v době letošní koronavirové krize – nikdo nebyl propuštěn a o všechny bylo dobře postaráno.

Další doplňující informace:

Vladimír Bureš pro naši společnost pracuje již 25 let, známe ho opravdu dobře, víme, co všechno pro gastronomii, hotelnictví a celý domácí cestovní ruch už dokázal udělat. Proto se i my, jako majitelé hotelu Port opravdu rádi a hrdě k jeho nominaci na Výroční cenu AHR ČR – Hoteliér roku (hotely do 80 pokojů) připojujeme.

Nominuje: Ilja Šedivý