Představení kandidátů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Zdůvodnění návrhu: Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v ČR. Je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. VŠPJ je zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce (technické, ekonomické a zdravotnické zaměření), pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu. Škola je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy. Studenti a akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Škola je zapojena do programu Erasmus+ (studijní pobyty a stáže studentů i akademiků). VŠPJ je menší školou s „rodinným prostředím“, proto je zajištěn individuální přístup ke studentům. Na škole působí Poradenské a kariérní centrum pro studenty jako jednotné kontaktní místo pro spolupráci s aplikační sférou v oblasti nabídek práce, brigád, praxe a trainee programů. Jedním ze studijních oborů je Cestovní ruch, který zajišťuje Katedra cestovního ruchu VŠPJ (dále také jen katedra) a absolvovaly jej již stovky studentů. Základním cílem studia je poskytnout prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v ekonomické oblasti, použitelné v různých oblastech cestovního ruchu i v dalších činnostech. Zaměření studia vychází z nezbytných teoretických základů a je doplňováno o praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe (celkem 22 týdnů během studia). To se odráží i v obsahu bakalářských prací. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje specializaci na jednotlivé oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, státní správu, krajské úřady). Absolventi oboru jsou také připraveni k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech. Výuka je zajišťována akademickými pracovníky katedry, externími učiteli z jiných vysokých škol a odborníky z praxe. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje VŠPJ také vlastní cestovní kancelář. Katedra spolupracuje s obdobnými katedrami v České republice i v zahraničí. Rovněž zajišťuje zkoušky průvodců cestovního ruchu pro veřejnost.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Aktuální aktivity a úspěchy v oboru Cestovní ruch: V únoru 2017 VŠPJ organizovala již 12. ročník mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Cestovní ruch jako křižovatka poznatků. Akce se každoročně setkává s velkým zájmem a již tradičně se jí zúčastnilo více než sto odborníků z akademické sféry i z praxe z ČR i ze zahraničí. Studenti oboru Cestovní ruch se pravidelně účastní mezinárodních i tuzemských odborných aktivit a soutěží. Největším úspěchem roku 2017 je květnové vítězství týmu studentek VŠPJ v silné mezinárodní konkurenci v Case Study Challenge na 10. mezinárodním kongresu fakult cestovního ruchu (tzv. Turizmijádě) na téma „Future tourism“ v černohorském městě Budva. Na stejné akci tým VŠPJ obsadil také 3. místo v testu vědomostí z oblasti cestovního ruchu a geografie. Dalším významným úspěchem školy v roce 2017 je 2. místo studenta Daniela Strnada v celostátní soutěži agentury CzechTourism o nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu v kategorii bakalářská práce (téma "Návrh turistické regionální karty Vysočina"). V letech 2014 a 2013 získaly studentky VŠPJ (Nikol Hrbáčová a Věra Martínková) výroční cenu Asociace hotelů a restaurací ČR v kategorii Nejlepší studentská práce zaměřená na oblast cestovního ruchu. Katedra pořádá každoročně výměnné mezinárodní studentské workshopy ve spolupráci s FH Wien a Užhorodskou národní univerzitou. Ve spolupráci s kubánskými univerzitami se počátkem roku 2017 uskutečnila již čtvrtá pětitýdenní terénní expedice studentů a pedagogů VŠPJ oboru Cestovní ruch na Kubě. VŠPJ se v únoru 2017 připojila k aktivitám Asociace průvodců ČR k Mezinárodnímu dni průvodců. Připravila a realizovala bezplatné komentované prohlídky historického centra Jihlavy. Katedra cestovního ruchu již 12. sezónu pořádá jednou za měsíc bezplatná cestovatelská promítání pro veřejnost. Další informace lze najít zde: https://www.vspj.cz/ a zde: https://kcr.vspj.cz/o-katedre

Navrhuje: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.