Představení kandidátů

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol . s r.o.