Představení kandidátů


Zdenek Adamec

majitel

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI

Pan Adamec z chátrajícího a uzavřeneho areálu zbudovál vlastními prostředky prosperující podnik.  Realůizuje se v mnoha oblstech, detaily níže

Investice: Řízení investic, finanční plánování včetně finančních analýz a zdrojů.

Ekologie: Důraz na ekologii staveb a všech služeb pro hosty. Řešení projektů na zadržování vod v krajině.

Inovace: Zavádění bezdotykových technologii, QR kódů a on-line služeb rezervačních systémů.

Technologie: Zavádění nových technologií při zpracování surovin a inovace postupů při výrobě pokrmů.

Organizace kulinářských akcí a workshopů – např. Jaroslav Sapík – pravidelný každoroční  host.

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR

Hotel "Penzion Rejvíz" - kulturní památka známá svoji typickou sudetoněmeckou architekturou a vyřezávanými židlemi štamgastů v osadě Rejvíz - nejvýše položená osada na Moravě - Veřejná památková zóna v CHKO Jeseníky.
Za posledních 10 let kompletně zrekonstruovaný pod dohledem NPÚ Šumperk z havarijního stavu na 3* hotel svépomocí a investicí 50 mil korun bez jakýchkoliv dotací.
Zbudováno Wellness pro hosty v souladu s vesnickou architekturou zapadající do památkově chráněného areálu vytvořena
soustavy biotopů - jezer - pro zadržování vody v přírodě a koupání hostů v letním období.
Zcela ojedinělý projekt v nadmořské výšce 800 mnm.
Těmito aktivitami se zvýšila kapacita ubytování o 100% a stoupla návštěvnost hotelu v letech 2016-2021 o 400%.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Jedná se o areál v destinaci Přírodní rezervace Velkého mechového jezírka a rašeliniště Rejvíz.

NOMINOVAL: Jan Adamec   jan.ad@seznam.cz   9.5.2022