Porota

Etelka BURIÁNKOVÁ

Člen komise

Narodila jsem se Valticích a po dokončení střední školy jsem pracovala jako manažer obchodního oddělení.Mou motivací byla láska a práce v oblasti služeb a obchodu. Po dokončení rodinného penzionu jsem jako vedoucí veškerý volný čas věnovala zdokonalování v oblasti ubytovaní. Získání titulu Penzion roku 2010 je důkazem mého celoživotního snažení. Jsem vdova a mám dvě dospělé děti. Penzion Prinz je rodinný penzion s vysokou úrovní kvality poskytovaných služeb: Osobní přístup v práci s hosty, uspokojování potřeb hosta a informace o regionu a pořádaných akcích, šetrný přístup k přírodě a ochrana životního prostředí, spolupráce s TIC, charita a podpora místních kulturních organizací a propagace Lednicko-Valtického areálu. Penzion je držitelem Výroční ceny AHR ČR Penzion roku 2010, každý rok se pravidelně umisťuje v TOP 10.