Pravidla pro udílení Cen AHR ČR

KDO MŮŽE KANDIDOVAT

 • Kandidovat mohou výhradně členové AHR ČR dle jednotlivých kategorií na základě doporučení kteréhokoliv člena, nečlena, návrhu odborné sekce AHR ČR nebo vlastní kandidatury.
 • Držitel je povinen převzít výroční cenu osobně na galavečeru konaném v rámci Výroční konference AHR ČR, ve vážném případě cenu převezme jím jmenovaný zástupce.

JAK NOMINOVAT

 • K nominaci kandidáta na Ceny AHR ČR musí navrhovatel využít přihlášku online aplikace, která je k dispozici na www.cenyahr.cz/nominujte-kandidata/.
 • Návrhy kandidátů jsou sbírány v období 1. 5.-31. 8.
 • Osobnost nominovaného musí v maximální míře naplňovat uvedená kritéria dle jednotlivých kategorií.
 • Akceptovány jsou pouze zcela vyplněné přihlášky.

Postup:

 • Kandidát na Ceny AHR ČR bude o své nominaci informován sekretariátem AHR ČR a bude vyzván k doplnění své kandidatury v max. rozsahu 2500 znaků.
 • Zaslání doplňujících informací bude od nominovaných žádáno okamžitě po obdržení kandidatury, nejpozději však 7 dní po uzavření období pro nominace.
 • Přehled navržených kandidátů bude rovněž zveřejněn na webových stránkách Cen Asociace hotelů a restaurací  České republiky.
 • Komise rozhoduje na základě obdržených podkladů, informací a fakt, přičemž respektuje kritéria hodnotících ukazatelů.
 • Hodnotící ukazatele se mohou dle jednotlivých kategorií lišit: např. kategorie Mladý manažer - setkaní kandidátů s komisí pro výběr kandidátů.

KATEGORIE VÝROČNÍCH CEN

Výroční ceny AHR ČR jsou udíleny v kategoriích:

 • Hoteliér roku - hotely do 80 pokojů
 • Hoteliér roku - hotelové řetězce a hotely nad 80 pokojů
 • Restauratér roku - samostatné restaurace
 • Restauratér roku - hotelové restaurace
 • Penzion roku
 • Škola roku
 • Odpovědný hotel/restaurace roku
 • Mladý manažer roku
 • Nejlepší studentská práce

Této slavnostní události AHR ČR využívá i k udělení zvláštního ocenění, kterým je cena JUDr. Vladimíra Štětiny. Ta je udílena osobnostem, které svým působením v oboru přispěly k jeho rozvoji, kvalitě nebo péči o mladou generaci – ať již v pozici ředitele, pedagoga či jiného postavení.

AHR ČR však každoročně udílí také mimořádnou cenu osobnostem, které nemusí působit přímo v našem oboru, i přesto však svou činností přispěly k jeho propagaci, či mu jinou formou pomohly. V minulosti toto ocenění převzali např. režisér Jiří Menzel, herec Martin Huba, prezident ČR Václav Klaus,  první prezident AHR ČR Pavel Hlinka, generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška, předsedkyně správní rady Nadace AHR ČR Ivana Němcová či ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Nominace jsou hodnoceny na základě faktů a obdržených informací. Osobnost, která obdrží ocenění Asociace hotelů a restaurací v dané kategorii, by měla splňovat níže uvedené všeobecné vlastnosti a dovednosti. V jednotlivých kategoriích jsou následně uplatňována specifická měřítka hodnocení.

VŠEOBECNÝ PROFIL DRŽITELE VÝROČNÍHO OCENĚNÍ:

Osobní atributy:

 • Představuje spravedlivé vůdčí a manažerské schopnosti.
 • Vykazuje vynikající komunikační a organizační schopnosti.
 • Osobnost, která je nakloněná inovacím a kreativitě.
 • Osobnost, která je respektována kolegy v oboru.
 • Osobnost, která svým profesionálním vystupováním, řídícími a charakterovými vlastnostmi může sloužit mladé generaci jako příklad odpovědnosti, vztahu a úcty k oboru.

Řídící dovednosti:

 • Vede dobře udržované zařízení, které poskytuje kvalitní služby na vysoké úrovni.
 • Zavedl sám nebo v týmu program, aktivitu či projekt, který se stal úspěšným konceptem pro hotely, restaurace, nebo jejich partnery.
 • Jím vedené zařízení má dlouhodobě kladné reference od hostů.
 • Zavádí inovativní služby a přístupy pro zvýšení spokojenosti svých hostů.

Pracovní podmínky zaměstnanců

 • Umožňuje rozvoj kariéry zaměstnancům na různých pozicích.
 • Zaměstnanci mají možnost účastnit se vzdělávacích kurzů a rozšiřovat své znalosti.
 • Mezi jeho kolegy panuje přátelská atmosféra a týmový duch.
 • Získává a vyhodnocuje zpětnou vazbu od zaměstnanců.
 • Pozornost věnuje výchově mladé generace.

Přístup k oboru

 • Usiluje o rozvoj oboru a zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb.
 • Spolupracuje s místní samosprávou za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu či obci.
 • Podporuje práci místních organizací cestovního ruchu a jejich akce.
 • Aktivně přistupuje k činnosti AHR ČR.

Společenská odpovědnost

 • Odpovědně přistupuje k podnikání z hlediska ekologie a vztahu zaměstnanců i hostů hotelu k ochraně životního prostředí.
 • Podporuje zaměstnance k účasti na dobročinných nebo místně prospěšných akcích.
 • Udržuje příkladný vztah ke komunitě i regionu a účastní se dalších společensky přínosných aktivit. 

Specifická kritéria hodnocení pro jednotlivé kategorie naleznete zde