Průvodce Výročními cenami

KDO MŮŽE KANDIDOVAT


 • kandidovat mohou výhradně členové AHR ČR dle jednotlivých kategorií, na základě doporučení kteréhokoliv člena, nečlena či návrhu odborné sekce AHR ČR, nebo vlastní kandidatury.
 • Držitel je povinen převzít výroční cenu osobně, na galavečeru konaném v rámci Výroční konference AHR ČR, ve vážném případě cenu převezme jím jmenovaný zástupce.

JAK NOMINOVAT


 • osobnost nominovaného musí v maximální míře naplňovat uvedená kritéria dle jednotlivých kategorií
 • k přihlášení kandidáta na výroční cenu musí navrhovatel využít přihlášku online aplikace, která je na www.cenyahr.cz/nominujte-kandidata/
 • Návrhy kandidátů jsou sbírány v období 15.6 - 31.8. příslušného roku, u Penzionu roku jsou recenze hostů sbírány během letních měsíců, a proto jsou nominace prodlouženy do 10.9.2020.
 • akceptovány jsou pouze zcela vyplněné přihlášky

Postup:

 • kandidát na Výroční cenu bude o své nominaci informován sekretariátem AHR ČR a bude vyzván k doplnění své kandidatury v max. rozsahu 2500 znaků
 • dodání doplnění od nominovaných bude žádáno okamžitě po obdržení kandidatury, nejpozději však 7 dní po uzavření období pro nominace
 • přehled navržených kandidátů bude také zveřejněn na webových stránkách výročních cen AHR ČR
 • komise rozhoduje na základě obdržených podkladů, informací a fakt s respektováním kritérií hodnotících ukazatelů
 • Hodnotící ukazatelé se mohou dle jednotlivých kategorií lišit /např.: kategorie Mladý manažer - pohovor/

Kdo a jak hodnotí Výroční ceny a více informací naleznete ZDE.KATEGORIE VÝROČNÍCH CEN


Výroční ceny AHR ČR jsou udíleny v kategoriích:

 • Hoteliér roku - hotely do 80ti pokojů
 • Hoteliér roku - hotelové řetězce a hotely nad 80 pokojů
 • Restauratér roku - samostatné restaurace
 • Restauratér roku - hotelové restaurace
 • Penzion roku

Této slavnostní události AHR ČR využívá i k dalšímu, zvláštnímu ocenění jakou je cena JUDr. Vladimíra Štětiny, která je udílena osobnostem, které svojí působností v oboru přispěly k její kvalitě a rozvoji, péči o mladou generaci atp., ať již v pozici ředitele, pedagoga, či jiném postavení.  

AHR ČR však každoročně udílí tzv. mimořádnou cenu osobnostem, které jsou i mimo obor a přesto svým působením pomohly a přispěly k propagaci či jinou pro obor prospěšnou formou. /Např.: Jiří Menzel režisér; Martin Huba herec; Václav Klaus prezident ČR; Pavel Hlinka gen. ředitel Orea a.s., Rostislav Vondruška gen. ředitel agentury CzechTourism, Ivana Němcová, předsedkyně správní rady Nadace AHR ČR/

Novou tradicí se stalo udílení ocenění nejlepší studentská práce v oboru cestovní ruch.


KRITÉRIA HODNOCENÍ


Nominace jsou hodnoceny na základě faktů a obdržených informací. Osobnost, která obdrží ocenění Asociace hotelů a restaurací v dané kategorii, by měla splňovat níže uvedené všeobecné vlastnosti a dovednosti. V jednotlivých kategoriích se následně uplatňují specifická měřítka hodnocení.

VŠEOBECNÝ PROFIL DRŽITELE VÝROČNÍHO OCENĚNÍ:

Osobní atributy:

 • Představuje spravedlivé, vůdčí a manažerské schopnosti
 • Vynikající komunikační a organizační schopnosti
 • Osobnost, která je nakloněná inovacím a kreativitě
 • Osobnost, která je respektována kolegy v oboru
 • Osobnost, která svým profesionálním vystupováním, řídícími a charakterovými vlastnostmi může sloužit mladé generaci jako příklad odpovědnosti, vztahu a úcty k oboru

Řídící dovednosti

 • Vede dobře udržovaný hotel / restauraci, který/á svou úrovní poskytuje velmi kvalitní služby
 • Zavedl sám nebo v týmu program, projekt, aktivitu, která svým výsledkem byla úspěšným konceptem pro hotel nebo partnery
 • Zařízení má dlouhodobě kladné reference od hostů
 • Zavádí inovativní služby a přístupy pro zvýšení spokojenosti svých hostů

Pracovní podmínky zaměstnanců

 • Umožňuje rozvoj kariéry zaměstnancům na různých pozicích
 • Zaměstnanci mají možnost účastnit se vzdělávacích kurzů a rozšiřovat své znalosti
 • Přátelská atmosféra a týmový duch
 • Získává a vyhodnocuje zpětnou vazbu od zaměstnanců
 • Pozornost věnuje výchově mladé generace

Přístup k oboru

 • Snaha o rozvoj oboru a zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb
 • Zapojení do činnosti s místní samosprávou za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v kraji, obci
 • Podpora práce místních organizací cestovního ruchu a podpora akcí
 • Aktivní přístup k činnosti AHR ČR

Společenská odpovědnost

 • Odpovědný přístup k podnikání v oblasti ekologie, orientace zaměstnanců i hostů hotelu k ochraně životního prostředí
 • Podporuje zaměstnance k účasti na dobročinných nebo místně prospěšných akcích
 • Příkladné vztahy ke komunitě i regionu a další společensky přínosné aktivity

SPECIFICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE NALEZNETE ZDE.