Porota

Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.

Člen komise

Lucie Mádlováje zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Asociace společenské odpovědnosti, neziskové organizace, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy stovky společensky odpovědných firem a organizací v ČR. Odbornice na společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání. Do Česka přinesla mezinárodní know-how UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti a korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN, a v roce 2015 se stala představitelkou Národní sítě Global Compact Česká republika a předsedkyní jejího Řídícího výboru. Na Radě kvality ČR (pod Ministerstvem průmyslu a obchodu) působí jako předsedkyně odborné sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj a je zodpovědná za rozvoj a koordinaci konceptu společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného rozvoje v ČR. Doktorka ekonomie, která na téma CSR obhájila v roce 2011 také svou disertační práci a napsala několik odborných knih.