Porota

Ing. Miroslav PROCHÁZKA

Člen komise

Od roku 2012 pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na pozici ředitele Kolejí a menz. Před příchodem na Univerzitu pracoval ve společnosti Lázně Luhačovice, naposledy na pozici provozního pracovníka. Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu managementu a ekonomiky, obor Podniková ekonomika a Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. V segmentu hotelnictví získává zkušenosti od roku 1996.